Vycvik
Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Klub jedináčika
Diskusia ku klubu
Diskusia "Klub jedináčika"

V tejto diskusii hľadajte odpovede a polemizujte na témy vzťahov v rodine s jedináčikom.

Moja téma v diskusii "Klub jedináčika"


 Vytvoriť tému