V časti Zaujímavé odkazy nájdete stránky, ktoré sme pre vás našli na internete.

Deň s Á-čkom v Bratislave

Pozývame Vás na prvý „Deň s Áčkom“ v Bratislave

Sobota 8.11.2008 10.00 - 20.00
Kultúrny dom Ružinov

PROGRAM:

Malá sála 10.00 – 13.00
A centrum – predstavenie projektu: kto sme, aké sú naše ciele, aké aktivity pro Vás pripravujeme

Film s diskusiou: ORGAZMICKÝ PÔROD (Orgasmic Birth), réžia Debra Pascali-Bonaro
Film odhaľuje rytmus normálneho pôrodu a ženskú schopnosť dosiahnuť počas pôrodu extatické zážitky. Nerušený prirodzený pôrod je neoddeliteľnou súčasťou ženskej sexuality a často prehliadaným ľudským právom.
Viac info na www.orgasmicbirth.com
Po filme môžete o téme prirodzených pôrodov diskutovať s Ivanou Königsmarkovou* a Katarínou Zatovičovou**.

Vstupné 300,- Sk (pri zaslaní na účet vopred 250,- Sk)


Malá sála 14.00 – 16.00
Prednáška: IVANA KÖNIGSMARKOVÁ – „Porodiť je normálne“
Skúsenosti a poznatky známej českej pôrodnej asistentky z jej 34-ročnej praxe. Je jedna z mála českých pôrodných asistentiek, ktoré sú ochotné sprevádzať ženu pri domácom pôrode, ak sa rozhodne porodiť doma.

* Ivana Königsmarková (1953) pracuje od roku 1974 ako pôrodná asistentka, viac než desať rokov pôsobí v súkromnej praxi. Je držiteľkou medzinárodného certifikátu lektorka prípravy k pôrodu (GfG), lektorka celoživotného vzdelávania, vedie kurzy predpôrodnej prípravy, zabezpečuje pre ženu starostlivosť v tehotnosti, pri pôrode a v šestonedelí, organizuje odborné konferencie a semináre, v súčasnosti je viceprezidentkou Únie pôrodných asistentiek (www.unipa.cz).

Vstupné 300,- Sk (pri zaslaní na účet vopred 250,- Sk)Miestnosť č. 204 17.00 – 20.00
Workshop: KATARÍNA ZATOVIČOVÁ – „Partnerské predpôrodné stretnutie“
Stretnutie je určené pre všetkých budúcich rodičov, ktorí vnímajú potrebu vedomej a aktívnej prípravy pre seba navzájom a v prepojení so svojím očakávaným dieťatkom.
Praktické rady pre pôrod a šestonedelie:
- Spoločná príprava - podporné a úľavové pozície.
- Dôležitá podpora sprevádzajúceho partnera.
- Dychové a dotykové techniky.
- Ako pôrod ovplyvňuje vývoj dieťaťa (prenatálna psychológia).
- Ako dieťa vníma vzťah rodičov.

**MgA.Katarína Zatovičová (1964) je riaditeľkou a lektorkou občianskeho združenia A centrum – vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo so sídlom v Prahe, v ktorom od r. 1999 realizuje program podľa vlastného projektu. Už druhý rok vedie zážitkovo-vzdelávací kurz, ktorý pripravuje lektorov pre prácu s mamičkami počas tehotenstva a materstva a pre výchovu a starostlivosť o dieťa do troch rokov. Od roku 2007 je spoluzakladateľkou a odbornou garantkou A centra v Bratislave.

Pozor – kapacita maximálne 20 párov; ak nemáte partnera po ruke, príďte s mamou alebo priateľkou.
V prípade, že sa na workshop nedostanete z dôvodu obmedzenej kapacity Vám budú peniaze vrátené.

Vstupné pre jednotlivca 300,- Sk (pri zaslaní na účet vopred 250,- Sk); vstupné pre pár 500,- Sk


● Predplatné zasielajte na účet 4006826768/7500 pod variabilným symbolom 20081108, ako doplňujúci údaj uveďte Váš e-mail a vybranú akciu F(film), P(prednáška) alebo W (workshop)
Akcie môžete navštíviť aj jednotlivo.

● Kulturný dom Ružinov, , Ružinovská 28, Bratislava 2
Doprava: električky 8, 9, 14, autobusy 50, 78, 75, 66
Viac informácií o A centre: www.materstvi.cz
Bližšie informácie:
Ing. Elena Michálková, +421 903 609 783; elena.michalkova@centrum.sk
PhDr. Ivana Bánová, ivana.banova@gmail.comTěšíme se na stretnutie s Vami

Ela, Ivana a Katarína
zakladajúce členky A centra Bratislava