hyperaktivita alebo "živosť"?

Ako máme rozlíšiť či ide o "živosť" alebo hyperaktivitu?... Udržať ju chvíľku v kľude je dosť ťažké... čítaj diskusiu...

druhý pôeod po prvom cisárskom reze

Dobrý deň, 20mesiacov po mojom prvom pôrode cisárskym rezom sa nám narodí druhé mimi. Chcela by som rodiť... čítaj diskusiu...
...naučte sa učiť krásnym zážitkom priviesť na svet a vychovať dieťa... čítajte viac v článku a pozvánke tu...

Deň s Á-čkom v Bratislave

Pozývame Vás na prvý „Deň s Áčkom“ v Bratislave

Sobota 8.11.2008 10.00 - 20.00
Kultúrny dom Ružinov

PROGRAM:

Malá sála 10.00 – 13.00
A centrum – predstavenie projektu: kto sme, aké sú naše ciele, aké aktivity pro Vás pripravujeme

Film s diskusiou: ORGAZMICKÝ PÔROD (Orgasmic Birth), réžia Debra Pascali-Bonaro
Film odhaľuje rytmus normálneho pôrodu a ženskú schopnosť dosiahnuť počas pôrodu extatické zážitky. Nerušený prirodzený pôrod je neoddeliteľnou súčasťou ženskej sexuality a často prehliadaným ľudským právom.
Viac info na www.orgasmicbirth.com
Po filme môžete o téme prirodzených pôrodov diskutovať s Ivanou Königsmarkovou* a Katarínou Zatovičovou**.

Vstupné 300,- Sk (pri zaslaní na účet vopred 250,- Sk)


Malá sála 14.00 – 16.00
Prednáška: IVANA KÖNIGSMARKOVÁ – „Porodiť je normálne“
Skúsenosti a poznatky známej českej pôrodnej asistentky z jej 34-ročnej praxe. Je jedna z mála českých pôrodných asistentiek, ktoré sú ochotné sprevádzať ženu pri domácom pôrode, ak sa rozhodne porodiť doma.

* Ivana Königsmarková (1953) pracuje od roku 1974 ako pôrodná asistentka, viac než desať rokov pôsobí v súkromnej praxi. Je držiteľkou medzinárodného certifikátu lektorka prípravy k pôrodu (GfG), lektorka celoživotného vzdelávania, vedie kurzy predpôrodnej prípravy, zabezpečuje pre ženu starostlivosť v tehotnosti, pri pôrode a v šestonedelí, organizuje odborné konferencie a semináre, v súčasnosti je viceprezidentkou Únie pôrodných asistentiek (www.unipa.cz).

Vstupné 300,- Sk (pri zaslaní na účet vopred 250,- Sk)Miestnosť č. 204 17.00 – 20.00
Workshop: KATARÍNA ZATOVIČOVÁ – „Partnerské predpôrodné stretnutie“
Stretnutie je určené pre všetkých budúcich rodičov, ktorí vnímajú potrebu vedomej a aktívnej prípravy pre seba navzájom a v prepojení so svojím očakávaným dieťatkom.
Praktické rady pre pôrod a šestonedelie:
- Spoločná príprava - podporné a úľavové pozície.
- Dôležitá podpora sprevádzajúceho partnera.
- Dychové a dotykové techniky.
- Ako pôrod ovplyvňuje vývoj dieťaťa (prenatálna psychológia).
- Ako dieťa vníma vzťah rodičov.

**MgA.Katarína Zatovičová (1964) je riaditeľkou a lektorkou občianskeho združenia A centrum – vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo so sídlom v Prahe, v ktorom od r. 1999 realizuje program podľa vlastného projektu. Už druhý rok vedie zážitkovo-vzdelávací kurz, ktorý pripravuje lektorov pre prácu s mamičkami počas tehotenstva a materstva a pre výchovu a starostlivosť o dieťa do troch rokov. Od roku 2007 je spoluzakladateľkou a odbornou garantkou A centra v Bratislave.

Pozor – kapacita maximálne 20 párov; ak nemáte partnera po ruke, príďte s mamou alebo priateľkou.
V prípade, že sa na workshop nedostanete z dôvodu obmedzenej kapacity Vám budú peniaze vrátené.

Vstupné pre jednotlivca 300,- Sk (pri zaslaní na účet vopred 250,- Sk); vstupné pre pár 500,- Sk


● Predplatné zasielajte na účet 4006826768/7500 pod variabilným symbolom 20081108, ako doplňujúci údaj uveďte Váš e-mail a vybranú akciu F(film), P(prednáška) alebo W (workshop)
Akcie môžete navštíviť aj jednotlivo.

● Kulturný dom Ružinov, , Ružinovská 28, Bratislava 2
Doprava: električky 8, 9, 14, autobusy 50, 78, 75, 66
Viac informácií o A centre: www.materstvi.cz
Bližšie informácie:
Ing. Elena Michálková, +421 903 609 783; elena.michalkova@centrum.sk
PhDr. Ivana Bánová, ivana.banova@gmail.comTěšíme se na stretnutie s Vami

Ela, Ivana a Katarína
zakladajúce členky A centra Bratislava