Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.
Novinky
V novinkách nájdete články a diskusie, ktoré pribudli za posledných 7 dní.

Výcvik v A Centre Praha...naučte sa učiť krásnym zážitkom priviesť na svet a vychovať dieťa...

Každý začiatok je dôležitý a nesie v sebe mnoho ukazovateľov na ďalší priebeh.
Obsah výcviku má snahu priniesť informácie o jednom významnom začiatku. Začiatku Života.

Prednášky sú podložené spracovaním prípadov praxe Prenatálnej terapie a praxe Prípravy na pôrod. Tento súbor informácií je spracovaný do systému pohľadu na matku a dieťa, ktorý umožňuje lepšie pochopiť ich jednanie, nielen v tomto období, ale aj neskôr v živote. Výskum a spracovanie všetkých týchto informácií, ktorý svojou koncepciou prirodzene poskytuje systém prípravy matky, dieťaťa a otca na pôrod, bude prezentovaný na kurzoch ročného výcviku (7x predĺžený víkend).

Výcvik je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o túto oblasť, prípadne sa zaoberajú prácou s budúcimi mamičkami, prípadne si chcú rozšíriť svoje poznanie alebo prax o prípravu na pôrod. - Pôrodné asistentky, pôrodníci, študenti medicíny a psychológie, ďalšia odborná aj laická verejnosť. Koncepcia kurzov nie je určená pre tehotné mamičky.

Výcvik je ukončený certifikátom. Podmienkou je absolvovanie všetkých kurzov výcviku a napísanie práce v rozsahu 15 strán na nejakú tému teórie alebo praxe prípravy na pôrod, alebo odprednášanie dvoch prednášok pre laickú a odbornú verejnosť na tému teória alebo prax prípravy na pôrod.
Absolvent výcviku ma možnosť požiadať o vytvorenie mailovej schránky v tvare meno(zav)predporodnapriprava.sk. V časti Odborníci zverejnenie osobných informácií a prípadnej ponuky konzultácií. Po polročnej praxi bude mať absolvent vytvorený web priestor v tvare http://meno.predporodnapriprava.sk.

Lektor : Patrik Balint

Miesto : A Centrum Praha, Kontakt tu...

Termíny:

Prvý kurz výcviku 17.- 19.10 2014 / v piatok od 18.00 do neděle 15.00 /


Ďalšie termíny

21.- 23.11.2014

16.- 18.1.2015

20.- 22.2.2015

20.- 22.3. 2015

24.- 26.4.2015

29.- 31.5.2015


Kurz I
Zoznámenie
Počatie, Prenatálny vývoj a Pôrodné obdobie, Život
Podáva obsiahle množstvo informácií o prenatálnom období, pôrode a popôrodnom období, hlavne z pohľadu psychiky a pocitov matky a dieťaťa. Súvislosti so životom. Koncepcia prípravy na pôrod.

Kurz II
Psychologické minimum, Vývinová psychológia, Prístup v poradenstve
Psychologická príprava poslucháčov kurzu s dôrazom na prenatálne obdobie, ranné detstvo a detstvo.

Kurz III
Prezentácia pocitov a prežívania matky, otca, dieťaťa počas tehotenstva a pôrodu.
Dáva pohľad na emotivitu, prežívanie a jednanie matky, otca a dieťaťa počas tehotenstva a pôrodu. Ďalej preberieme techniky práce s prežívaním v tehotenstve a pri pôrode.

Kurz IV
Problémy a riešenia, Prirodzený pôrod, Pôrodné plánovanie
Možné problémy z hľadiska psychiky pri bezrizikovom priebehu pôrodu. Možné problémy hľadiska psychiky pri rizikovom priebehu pôrodu. Pôrodný plán. Prezentácia prirodzeného a prirodzene bezbolestného pôrodu.

Kurz V
Koncepcia a systém prípravy na pôrod
Overovanie a prezentácia koncepcie a systému prípravy na pôrod v praxi.

Kurz VI
Prax prípravy na pôrod
Opakovanie a prax prípravy na pôrod. Ukončenie výcviku.

Kurz VII
Smrt a jej pôsobenie na život

Cena celého kurzu 20 300 Kč/ pre partnerov 27 650kč. Kurz sa dá tiež platiť postupne, cena jedného víkendu 2900Kč/pre partnerov 3950Kč. Cena zahrnuje lektorné + organizacia + priestor.
Rezervace kurzu bude platná po zaplacení nevratné zálohy 5000Kč do 20.8. Pokud zaplatíte celý kurz do 20.8., máte slevu z ceny 2100kč/pár 3150kč!!! Nocleh v A centru je 200Kč/noc. Můžete si objednat 2x snídaně + nedělní oběd za 150Kč.
Přihlášky a informace: Katarína Zatovičová, Praha, +420602378429, prozivot@atlas.cz, www.acentrum.eu

Těšíme se na Vás Patrik a Katarína

TOPlist

TOPlist