Vycvik
Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Majka Bartošková

Majka Bartošková

Základné info:

Témam predpôrodnej prípravy sa venujem od roku 2006. Od roku 2012 pôsobím ako certifikovaná laktačná poradkyňa pri dojčení v OZ Mamila. Študovala som sociálnu prácu a v súčasnosti pracujem ako učiteľka na strednej škole v odbore sociálno-výchovný pracovník.

Kde pracuje:

Dolný Kubín

Kde a ako sa objednať:

elefón: 0904 861 115, E-mail: maja.bartoskova@zoznam.sk

Pohľad na prípravu na pôrod:

Pôrod každého jedného z nás predstavuje veľký moment, ku ktorému máme tendenciu neustále sa vracať. Hlboko v srdci cítim, že je veľmi dôležité, aby sme mu venovali pozornosť akú si zaslúži. A zároveň, aby sme si dopredu predstavovali to ako chceme, aby sa narodili naše deti, kto sa ich prvý dotkne, kto im prvý pozrie do očí, kto k nim prvý prehovorí... Možností je viacero a je na nás, pre ktoré sa rozhodneme. Ja som nadobudla presvedčenie, že koncept predpôrodnej prípravy, tak ako ju učí Patrik Bálint je jednou z jasne cielených možností pozornosti k týmto predstavám a súčasne vytvára priestor pre akceptáciu rodičov a ich dieťatka, ako aj samotného vývoja tehotenstva a pôrodu. Poradca je sprevádzačom v tomto procese. Pomáha vnímať podstatné momenty tehotenstva, ktoré sa potom môžu zrkadliť pri pôrode, neskôr vo výchove a v živote rodiny. V príprave na pôrod rovnako ako mama, tak aj otec dieťatka dostávajú priestor pre pozornosť smerom k vlastnej jedinečnosti, ku vzťahu, ktorý vytvárajú k sebe navzájom v partnerstve a následne ako rodičia k dieťatku. Čím viac sú prepojení, tým viac môžu pociťovať a vytvárať priestor bezpečia a lásky, kde pôrod môže byť zážitkom, ku ktorému sa budú vracať s radosťou a dojatím, aby v ňom mohli vždy, keď to bude potrebné, načerpať silu pre ďalší spoločný život.

Iné zameranie:

Sociálna práca
Laktačné poradenstvo

Záverečná práca:

Pod názvom "Zmeny v živote ženy"
Záverečná práca vo formáte pdf