Vycvik

Psychomotorický vývoj

Každé dieťa je jedinečné, takže informácie v tejto sekcii by mali byť len usmerňujúce. Niektoré dieťa začne robiť niektoré telesné pohyby a úkony skôr iné neskôr. Ak dieťaťa prospieva, dostáva dostatok pozornosti, v minulosti sa nevyskytli žiadne problémy, môže byť jeho vývoj oproti tabulkových hodnotám rýchlejší alebo aj pomalší. Dieťa by ale malo skôr či neskôr prejsť všetkými popisovanými vývojovými fázami.

Pri prístupe k psychomotorike dieťaťa platí zlaté pravidlo : Neponúkať dieťaťu žiaden pohyb, úkon a podobne, ktorý už samo neurobilo. Častou "chybou" rodičov býva netrpezlivosť a porovnávanie iných detí a ich vývoja v rovnakom veku. Každé dieťa je iné a jedinečné. Rodičia by mali prejaviť trpezlivosť nielen vo výchove, ale aj pri psychomotorickom vývine svojho dieťaťa.

TOPlist

TOPlist