Novinky
V novinkách nájdete články a diskusie, ktoré pribudli za posledných 7 dní.

Psychomotorický vývoj

Každé dieťa je jedinečné, takže informácie v tejto sekcii by mali byť len usmerňujúce. Niektoré dieťa začne robiť niektoré telesné pohyby a úkony skôr iné neskôr. Ak dieťaťa prospieva, dostáva dostatok pozornosti, v minulosti sa nevyskytli žiadne problémy, môže byť jeho vývoj oproti tabulkových hodnotám rýchlejší alebo aj pomalší. Dieťa by ale malo skôr či neskôr prejsť všetkými popisovanými vývojovými fázami.

Pri prístupe k psychomotorike dieťaťa platí zlaté pravidlo : Neponúkať dieťaťu žiaden pohyb, úkon a podobne, ktorý už samo neurobilo. Častou "chybou" rodičov býva netrpezlivosť a porovnávanie iných detí a ich vývoja v rovnakom veku. Každé dieťa je iné a jedinečné. Rodičia by mali prejaviť trpezlivosť nielen vo výchove, ale aj pri psychomotorickom vývine svojho dieťaťa.

TOPlist

TOPlist


1 mesiac

2 mesiac

3 mesiac

4 mesiac

5 mesiac

6 mesiac

7 mesiac

8 mesiac

9 mesiac

10 mesiac

11 mesiac

12 mesiac