Zaregistrujte sa ešte dnes a využívajte výhody registrovaného užívateľa. Niečo o výhodách tu...

Kluby na stránke dávajú možnosť zdieľať informácie s rôznymi skupinami užívateľov. Do klubov sa presuniete kliknutím tu...

Rola a úlohy otca

Pomoc mame

Prvý mesiac môže to byť pre otca celkovo novým obdobím, kde zisťuje, že dovtedy partnerka sa už naplno stáva mamou a celá jej osobnosť sa venuje dieťaťu. Vyžaduje si to istý otcovský nadhľad a trpezlivosť.
Medzi mamou a dieťaťom je oveľa silnejšie spojenie a zároveň mama potrebuje väčšie množstvo energie a pohody pre seba a materstvo. Otec by mohol byť podporou a zároveň pomáha mame udržiavať si takú pozornosť, ktorá je pre dieťa prínosom.

Podnety, ktoré potrebuje dieťa pre svoj vývin

V prvom mesiaci sa dieťa od otca učí a poznáva okolitý sveta a možnosti, ktoré poskytuje. Dieťa dostáva cez správanie sa otca k sebe, mame a rodine množstvo informácií. Prirodzene môže prispievať k danému poznaniu upriamovaním pozornosti, kde na čele by mohlo byť ukazovanie veci, ktoré sa nachádzajú doma, vecí ktoré sa nachádzajú v okolí a ich pomenovávanie.