Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

12 mesiac

Hrubá motorika

Chodí s istotou.

Jemná motorika

Dokáže postaviť predmety na podložku a na seba.

Prejavy

Do nočníka vykoká potrebu, ak naň dieťa posadíme. Vysypáva a naspäť vkladá predmety. Otiera si ústa a noštek. Pokúša sa samo jesť lyžičkou

Psychika

Dieťa už veľa dokáže. Prvými krokmi a prvým rozbehom uzatvára dôležitú etapu života. Na psychickej úrovni nastáva prvá dospelosť. Prináša spoznávanie dôležitosti, hrdosti a dokonalosti.