Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.
V časti Zaujímavé odkazy nájdete stránky, ktoré sme pre vás našli na internete.

12 mesiac

Hrubá motorika

Chodí s istotou.

Jemná motorika

Dokáže postaviť predmety na podložku a na seba.

Prejavy

Do nočníka vykoká potrebu, ak naň dieťa posadíme. Vysypáva a naspäť vkladá predmety. Otiera si ústa a noštek. Pokúša sa samo jesť lyžičkou

Psychika

Dieťa už veľa dokáže. Prvými krokmi a prvým rozbehom uzatvára dôležitú etapu života. Na psychickej úrovni nastáva prvá dospelosť. Prináša spoznávanie dôležitosti, hrdosti a dokonalosti.