Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

3 mesiac

Hrubá motorika

V polohe na chrbte prejavuje symetrickú polohu s roztiahnutými rukami. Na brušku vzpriamuje hlavu. Dokáže sa udržať na predlaktiach.

Jemná motorika

Dieťa prichádza na to, že má dve strany tela. Ručičky sa spájajú a dieťa sa s nimi hrá.

Prejavy

Dokáže sledovať predmety. Počujeme „džavot“. Dieťa dokáže vyslovovať samohlásky – hlavne „a“ a „e“.

Psychika

Dieťa dokáže ukazovať spätnú väzbu svojich pocitov a prežitkov. Postupne potrebuje ďalšie podnety a nové sociálne väzby z prostredia širšej rodiny a priateľov.

ChoreDieta.sk