Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.
...naučte sa učiť krásnym zážitkom priviesť na svet a vychovať dieťa... čítajte viac v článku a pozvánke tu...

3 mesiac

Hrubá motorika

V polohe na chrbte prejavuje symetrickú polohu s roztiahnutými rukami. Na brušku vzpriamuje hlavu. Dokáže sa udržať na predlaktiach.

Jemná motorika

Dieťa prichádza na to, že má dve strany tela. Ručičky sa spájajú a dieťa sa s nimi hrá.

Prejavy

Dokáže sledovať predmety. Počujeme „džavot“. Dieťa dokáže vyslovovať samohlásky – hlavne „a“ a „e“.

Psychika

Dieťa dokáže ukazovať spätnú väzbu svojich pocitov a prežitkov. Postupne potrebuje ďalšie podnety a nové sociálne väzby z prostredia širšej rodiny a priateľov.

ChoreDieta.sk