V časti Zaujímavé odkazy nájdete stránky, ktoré sme pre vás našli na internete.

4 mesiac

Hrubá motorika

Na brušku dokáže držať tváričku kolmo na podložku. Hlavu drží bez problémov nad podložkou. Snaží sa dvihnúť na dlaniach. V polohe na chrbte pri uchopení má tendenciu sa priťahovať do sedu pričom hlava zároveň klesá dozadu. Neodporúča sa toto dieťaťu ponúkať často. Ohmatáva si kolienka.

Jemná motorika

Dieťa sa začína hrať s prstami. Ak dieťaťu ponúkneme hračku, alebo si ju samo uchopí, je ešte poznať v ručičke neistotu. Ak sa to podarí, tak ňou máva a hrá sa s ňou.

Prejavy

Spánok sa upravuje a je pravidelnejší. Dieťa môže prespať celú noc.

Psychika

Podnety dieťaťa sú upriamované na širšie okolie. Sledujeme výraznejšiu aktivitu dieťaťa, ktoré potrebuje, ba až vyžaduje, rozšíriť uhol svojho pohľadu. Pozeranie na strop alebo aj okolo seba už dieťaťu nemusí nestačiť. Ústa sú ďalším nástrojom poznania – začína do nich všetko vkladať.