Zaregistrujte sa ešte dnes a využívajte výhody registrovaného užívateľa. Niečo o výhodách tu...

Kluby na stránke dávajú možnosť zdieľať informácie s rôznymi skupinami užívateľov. Do klubov sa presuniete kliknutím tu...

5 mesiac

Hrubá motorika

V polohe na brušku sa dvíha na dlaniach. Na chrbte zisťuje, že má chodidlá a ohmatáva si ich. Po ohmataní sa otáča na bok. Prevaľuje sa. Má tendenciu dostať kolienka pod seba.

Jemná motorika

S istotou siahne po hračke a uchopí ju. Po uchopení si hračku intenzívne prezerá zo všetkých strán.

Prejavy

Dieťa dokáže vyslovovať samohlásky – „a“ a „o“ a spoluhlásky „m“ a „b“.

Psychika

Dieťa má už v tomto mesiaci spoznané celé svoje telo, takže sa ho snaží celé používať a ukazovať, na čo všetko prišlo a čo všetko sa naučilo. Všetko, čo môže s telom urobiť, ale sa to ešte nenaučilo (chodenie, skákanie) „núti“ robiť svojich rodičov. Psychika dieťaťa má snahu spoznať cez okolie, čo je všetko možné a kde sú hranice prejavov v realite. V zrkadle sa na seba usmieva.