Vycvik

Prsia

Prsia plnia funkciu partnerskú a materskú.
Pri partnerskej funkcii plnia úlohu estetiky, priťahovania a podpory počatia dieťatka a ženskosti. Pritom sa stimulujú hlavne podporné tkanivá.

Pri materskej funkcii plnia úlohy spojené s dojčením. Pritom sa stimulujú tkanivá, ktoré zodpovedajú za produkciu mlieka. Mliečna žľaza je usporiadaná do 15-25 rozvetvených a oddelených lalokov. Na konci každého laloka sa nachádzajú bunky produkujúce mlieko takzvané alveoly, ktoré tvoria hroznovitú štruktúru. Každý lalok obklopujú bunky hladkého svalstva.

Ak sa z rôznych dôvodov stane, že u ženy dlhodobo prevládne materská funkcia pŕs, môže to mať za následok ochabnutie podporného tkaniva. Prsia prestanú plniť úlohy estetiky, priťahovania a podpory počatia a ženskosti. Táto nerovnováha môže spustiť u ženy vlnu otázok a frustrácií.
Prirodzené striedanie alebo dopĺňanie týchto dvoch funkcií má za následok zdravý psychický a fyzický vývoj ženy počas celého jej plodného obdobia. Je to aj príprava na obdobie prechodu, keď partnerskú a materskú funkciu pŕs nahrádza funkcia sebaprijatia.