...naučte sa učiť krásnym zážitkom priviesť na svet a vychovať dieťa... čítajte viac v článku a pozvánke tu...

Polohy dojčenia

Poloha mamy pri dojčení

Pred dojčením by si mama mala nájsť polohu, ktorá bude pre ňu pohodlná a ktorá bude znamenať oddych. Mama by nemala byť v polohe, ktorá ju bude vysiľovať alebo by bola nekonfortná.
Mama zaujme polohu v sede, polosede alebo ľahu.
Rozpísanie polôh podrobne pripravujeme.

Polohy dieťaťa pri dojčení

Poloha hlavy a tela by mali byť v jednej línii, čiže uško, ramená a bedrá tvoria priamku. Zároveň sa dieťa opiera o mamu bruškom.
Z ktorej časti prsníka pije dieťatko, je možné zistiť podľa toho, kde má bradu. Práve z toho miesta mu ide mliečko. Ak sa dieťatko snaží natočiť alebo posunúť, aby vypilo aj ďalšie časti prsníka, malo by byť natáčané celým telíčkom alebo sa mu mama prispôsobuje podľa pocitu.
Brada a nos dieťatka by sa mali dotýkať prsníka. Nie je potrebné sa báť, že by dieťatko pri dotykaní nosa na prsník, nemalo ako dýchať. Dýcha dolnou časťou nosných dierok, ktoré nie je z maminho pohľadu vidieť.