Novinky
V novinkách nájdete články a diskusie, ktoré pribudli za posledných 7 dní.

Odstavenie

Na odstavenie dieťaťa od kojenia nie je jeden recept. Každé dieťa je iné a preto by sme mali ku každému aj takto pristupovať.
Peter Nathanielcz prišiel s myšlienkou druhého pôrodu práve v období odstavenia dieťaťa od dojčenia. Dieťa sa môže po pôrode v ďalšej významnej separácii pri odstavení, naozaj akoby znova narodiť. Ak sa dieťa nemá možnosť prirodzene vysporiadať s touto fázou života, podobne ako sa potrebuje vysporiadať s pôrodom, môže ho to určitým spôsobom ovplyvňovať neskôr.
Pre dieťa silne naviazané na mamu, pre dieťa, ktoré z rôznych dôvodov prsník používa aj vo vyššom veku (2 roky) na upokojovanie, tíšenie a podobne, môže byť náročné náhle odstavenie. Takisto môže byť takého odstavenie náročné pre rodičov, keďže vtedy pocítia náznaky vzdoru, prejavy hnevu a vlastnenia.

Ku náhlemu odstaveniu

môže dôjsť zo strany dieťaťa, keď z určitých príčin sa v jeden deň rozhodne už z prsníka nepiť. K tomuto môže prispieť mama aj otec svojím správaním. Mama sa postupne psychicky pripravuje na deň, keď dieťa bude odstavené a otec si postupne začne "robiť nároky" na prsia mamy.
Dieťa potom môže pochopiť a prirodzene sa pozerať na prsník, ako na dočasné riešenie hladu, pokoja a podobne, a začne mať potrebu tieto riešenia hľadať v iných prostriedkoch. Takto môžeme dieťaťu ukázať, ako to funguje aj v živote, kde mnoho používaných prostriedkov sú dočasného charakteru a takto ho pripraviť na jeho poslania v živote.

Postupné odstavenie

Pripraviť si harmonogram (za x týždňov v určitý deň odstavenie)
~ Jedno kojenie cez deň vynechať - ponúkať dieťaťu piť, hračku, hladkanie prsníka, otec.
~ Jedno kojenie v noci vynechať.
~ Zároveň si otec "robí nároky" na prsník.
~ Potom úplne vynechať kojenie cez deň.
~ Nakoniec v deň odstavenia môžeme "odhodiť" prsník napríklad von oknom, kde si dieťa uvedomuje, že už jeho funkcia prestala platiť. Alebo si pripraviť iné gesto, ktoré dieťaťu naznačí, že prsník už začína mať inú funkciu.

Správaním pri odstavení rodičia ukazujú dieťaťu ako sa postaviť k určitým životným situáciám, ktoré každý človek počas svojho života zažíva. Mohli by sme ich nazvať – vysporiadanie sa so zmenou.