Vycvik
Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Bolesti a sťahy druhej pôrodnej doby

Bolesť pri kontrakciách v druhej pôrodnej dobe býva o niečo vyššia ako bolesť počas prvej pôrodnej doby. Keďže ale druhá pôrodná doba trvá násobne menej, môže rodička hodnotiť bolesti prvej pôrodnej doby ako intenzívnejšie.

Kontrakcie druhej pôrodnej doby majú pomôcť k vypudeniu dieťaťa z bruška. Svaly pomáhajú vytlačiť dieťa vonku. Pomôcť svalom, ktoré sa zúčastňujú pôrodu mentálne a fyzicky je úlohou mamy pri pôrode.

Pozornosť

Aby svaly fungovali a vypudzovali efektívne, je potrebné im „povedať“ ako a kde majú tlačiť. Ak rodička myslí a dáva pozornosť miestu, kde by malo dieťatko vyjsť (medzi stehná), tak dáva potrebné impulzy svalom na ich sťahovanie.
Predstavme si, že chceme hodiť kameň do diaľky 20 metrov. Myslíme pritom na to, kde ho chceme hodiť, kam má dopadnúť. Podobne by to malo byť aj pri pôrode. Rodička by mala myslieť na to, kam sa má dieťa dostať. Kam má vyjsť. Ostatné už zariadia vyššie nervové funkcie. Tie dajú všetky pokyny, ktoré svaly sa majú zopnúť a sťahovať.

Dýchanie počas druhej pôrodnej doby

Tlak na zvýšenú výmenu kyslíka a oxidu uhličitého počas vrcholu kontrakcie núti rodičku dýchať rýchlejšie (takzvaný psí dych) a mala by tento tlak vypočuť. Medzi kontrakciami môže rodička dýchať podobne ako v prvej pôrodnej dobe hlboko a čo najnižšie do brucha, aby bol zabezpečený dostatočný prísun kyslíka a pozornosti.

Poloha

Fyzicky môže mama podporiť tlačenie polohou tela, kde bradu tlačí na prsia. Kam smeruje brada, tak smeruje dieťa. Brada je dole, tak svaly posúvajú dieťa dole.
Ďalej sa rodička snaží chrbát ohýbať tak, aby sa zaobľoval v smere do vnútra. Do takéto klbka. Je to akoby chcela mama vytlačiť dieťatko z tuby. Zaobľovanie tiež zabezpečí dostatočný priestor pre dieťa, aby sa mohlo odtláčať nohami.