V časti Zaujímavé odkazy nájdete stránky, ktoré sme pre vás našli na internete.

Pôrodná poloha

Výber a intuícia

Na výber polohy najviac vplýva veľkosť a poloha dieťaťa, položenie rúk a nôh dieťaťa, položenie pupočnej šnúry a telesné a psychické dispozície rodičky.
To množstvo informácií môže efektívne spracovať len vedomie a podvedomie rodičky. Spoločná spolupráca vedomia a podvedomia vedie k najlepšiemu výberu, akú polohu zaujať pre vypudzovanie dieťaťa. Taká poloha je tá najvýhodnejšia pre rodičku a pre dieťa, aby bol jeho príchod bezproblémový.

Ďalšie faktory pôsobiace na výber

Využitie gravitačnej sily Zeme

Gravitácia môže výrazne pomôcť pri vypudzovaní dieťatka. Alebo by sa dalo povedať aj opačne, gravitácia dokáže, ak nie je správne využitá, byť silným faktorom proti vypudzovaniu.

Kontakt s dieťatkom

Rodička by mala mať možnosť hlavne v momente, kedy sa hlavička prerezáva cez bránku, fyzického kontaktu s dieťatkom. Ide o moment kedy dieťatko svojimi pohybmi hlavičkou už nemôže pomáhať pôrodu a zároveň často nohy dieťatka sú už vo vzduchu (nedotýkajú sa stien maternice), takže tiež bez pomoci vypudzovaniu odtláčaním. V tejto chvíli je dobré, aby bola rodička spojená s bábätkom a polohou tela a tlačením pomohla, aby mohlo vyjsť von.

Polohy

Poloha „na koze“ s nohami hore

Táto tradičná poloha hlavne v povojnových rokoch, ktorá je v niektorých krajinách pôrodníkmi preferovaná až doteraz, je výhodná pre lekára, ale už menej pre rodičku. Gravitácia nepomáha rodičke ani dieťaťu. Nohy zdvihnuté hore deaktivujú niektoré svaly, ktoré sa zúčastňujú na tlačení, takže rodička musí vynaložiť väčšie úsilie na vypudzovanie. Pri polohe v ľahu na chrbte nemá rodička kontakt s dieťaťom, keďže je od neho najďalej zo všetkých polôh. Tlačenie brady na prsia sa prevádza ťažšie, keďže musí rodička prekonávať gravitačnú silu ťarchy hlavy.

Poloha po čupiačky

Poloha po čupiačky je výhodnou polohou využívajúcou gravitačné pôsobenie Zeme. Dieťatko ide smerom dole. Ak sa má mama čoho chytiť alebo ju má kto podoprieť majú možnosť všetky svaly zaberať bez problémov.
Istú nevýhodu ma personál nachádzajúci sa pri pôrode, ktorý pri tejto polohe nemá pod kontrolou vypudzovanie dieťatka.

Poloha na pôrodnej stoličke

Poloha na pôrodnej stoličke je kombináciou prvých dvoch polôh, kde žene pomáha prirodzene gravitácia a personál na istú kontrolu, keďže rodička nie je v úplne zvislej polohe a na stoličke je možné s ňou pracovať.

Polohy v ľahu na boku

Táto poloha je vyberaná zriedka, ale sú rodičky, ktoré ju preferujú pre jednoduchšie možnosti pohybu a polohovania tela. Dokonca je možné, aby sa dieťatko prirodzene narodilo rodičke v pôrodnej polohe v ľahu s jej kolenami pri sebe. Túto polohu je možné prevádzať len na dostatočne veľkom priestore, najlepšie na zemi.