V časti Zaujímavé odkazy nájdete stránky, ktoré sme pre vás našli na internete.

Epidurálna analgézia

Pri epidurálnej analgézii sa môžeme stretnúť s pojmami:
Dura mater a peridurálny - je synonymom k epidurálny.

Epidurálna analgézia je lokálny zásah zavedenia anestetika prípadne aj opiátov do peridurálneho priestoru.

Spôsob podania:

Nasadenie epidurálnej analgézie spočíva v zavedení tenučkej cievky zvanej katéter k nervom peridurálneho priestoru - bedrová oblasť chrbta. Cez túto cievku sa potom do okolia nervu podávajú buď anestetiká (znecitlivujúce látky) samotné alebo v kombinácii s opiátmi (látky tíšiace bolesť). V priebehu 10 minút sa bolesti strácajú a dostavuje sa pocit úľavy.

Kontraindikácie:

Epidurálna analgéziu nie je možné použiť u rodičiek, ktoré majú vrodené alebo získané poruchy zrážania krvi, alebo užívajú lieky proti zrážaniu krvi.
Ak má rodička ťažký horúčkovitý stav alebo infekciu v bedrovej oblasti.

Výhody:

Epidurálna analgézia veľmi dobre tlmí bolesť pri pôrode. Hlavne ak sa rodička bojí alebo zle znáša bolesť, prináša úľavu a tým sa môže mama sústrediť viac na pôrod a dieťatko.

Nevýhody:

Fyzického charakteru

Najčastejším vedľajším účinkom je zníženie krvného tlaku. Toto ovplyvní prietok krvi placentou a tým aj prísun kyslíka k dieťatku.
Epidurálna analgézia často spôsobí spomalenie pôrodu a spomalenie kontrakcií. Dieťatko týmto nemusí byť dobre vedené v pôrodných cestách, čo môže spôsobiť komplikácie. Podobne to môže viesť k častejším rozhodnutiam pôrodníka k nástrihu hrádze a podávania oxytocínu.
Keďže epidurálna analgézia znecitlivie aj močový mechúr je častejšie potrebné cievkovanie v tretej pôrodnej dobe.
Niektoré ženy pociťujú svrbenie, nevoľnosť, zvracanie. Boli zaznamenané aj problémy s aftami v ústach.
Vo veľmi málo prípadoch sa vyskytli poranenia dury a následné bolesti hlavy, niekoľko mesačné znecitlivenie peridurálneho priestoru alebo aj častí tela.

Psychického charakteru

Po odoznení bolesti môže mať rodička pocit, že pôrod prebehne bez jej pričinenia a tým môže prestať spolupracovať s pôrodníkom. Tlačenie je problematickejšie, keďže ho nič neženie dopredu.

Cez bolesť pri pôrode sa vytvára isté spojenie medzi mamou a dieťatkom. Z tohto spojenia budú čerpať po celý život. Epidurálna analgézia zabráni precíteniu dieťatka pri pôrode a mama sa musí spoľahnúť na iné zmysly a podnety.

Pre dieťa
Pri veľmi skorom podaní epidurálnej analgézie sa nemusí spustiť vylučovanie adrenalínu, ktorý sa zúčastňuje na prirodzenom tlmení bolesti nielen u rodičky ale aj u dieťatka. Potom rodička síce nezažíva bolesť, ale dieťatko áno. Preto je lepšie nepodávať epidurálnu analgéziu hneď na začiatku prvej pôrodnej doby, ale až keď kontrakcie prebiehajú a rodička istú bolesť zažíva, čo prirodzene spúšťa adrenalínový tok. (Terence Dowling, , M.A. PhB. B.A. - sympózium Brno 2007)


Bolesť je súčasťou života každého z nás. Pri pôrode môže mama ukázať svojmu bábätku, ako sa s ňou vysporiadať prirodzene. Ako s bolesťou pracovať. Preto by mal byť výber metódy epidurálnej analgézie citlivo zvažovaný a jasne indikovaný.