Vycvik
Novinky
V novinkách nájdete články a diskusie, ktoré pribudli za posledných 7 dní.

Rozhodnutie mamy mať otca pri pôrode

Dôvera

Dôvera hraje nezastupiteľnú úlohu nielen pri pôrode, ale aj v živote. Ak rodička dôveruje partnerovi, že má dostatok informácií a že vie, čo robiť a čo nerobiť pri pôrode, bude sa jej oveľa lepšie rozhodovať, mať svojho partnera pri sebe počas všetkých pôrodných dôb. Ak to tak nie je, môže byť prítomnosť partnera dokonca kontraproduktívna ako jeden ďalší faktor, ktorý rodičke môže spôsobiť problémy.

Nedostatok príkladov, Sociálne zázemie, rodina

Prítomnosť otca pri pôrode je v posledných rokoch novou a často módnou záležitosťou. Nepripravený otec môže pôrodný proces skomplikovať, ale na druhej strane pripravený môže byť výraznou oporou s dosahom na celý život rodiny.

Pružnosť v rozhodovaní

Rodička je celý čas pôrodu v istom zúženom stave vedomia, ktorý je spôsobený prežívanou bolesťou pri kontrakciách a sústredením sa na príchod dieťatka. Ak je otec pripravený, tak môže pružnejšie reagovať na požiadavky partnerky a požiadavky pôrodného personálu. Je prirodzene bližšie ku svojej partnerke, takže jej môže niektoré informácie sprostredkovať efektívnejšie.