Novinky
V novinkách nájdete články a diskusie, ktoré pribudli za posledných 7 dní.

Čo môže zastaviť kontrakcie

Na kontrakcii sa podieľa hlavne hormón zvaný oxytocín. Ak príde k zníženiu jeho vylučovania alebo sa vylúči vo veľkej miere, môže dôjsť k utlmeniu kontrakcie alebo aj k zastaveniu toku sťahovania.

Psychické podnety podieľajúce sa na možnom zastavení kontrakcií

Sterilné prostredie
Sterilné neútulné prostredie pôsobí priamo proti vylučovaniu oxytocínu a proti plynulému chod pôrodu. Rodička potrebuje vytvoriť pre svoje dieťa prijateľné prostredie, do ktorého ho privíta a prijme.

Stres a neprimerané podnety
Veľké množstvo stresu môže vylúčiť naraz veľké množstvo hormónu adrenalín, ktorého vylučovanie je spojené s vylučovaním hormónu oxytocín.
V prírode ak nejakého cicavca niečo vyruší pri rodení mláďaťa, môže matka pôrod odložiť až o niekoľko dní. Toto sa môže stať aj u človeka, ak rodička prežíva nejaký stres z prostredia alebo stavu, v ktorom sa nachádza a tento nesúvisí priamo s pôrodom.

Fyzické podnety podieľajúce sa na možnom zastavení kontrakcií

Veľké množstvo oxytocínu podané zvonku
Veľké množstvo vylúčeného alebo podaného oxytocínu zvonku, môže pôsobiť ako veľké množstvo benzínu pre motor auta. V niektorých prípadoch zvonku podaný oxytocín zapôsobí na rozbeh pôrodu, ale pri súčasnom vylučovaní a podaní zvonku, môže tiež spôsobiť zastavenie kontrakcií. Vtedy je nutné len počkať a pokúsiť sa „celý motor“ naštartovať znova prirodzenou cestou.

Fyzické ohrozenie rodičky
Platí podobné ako pri strese a neprimeraných podnetoch. Môže nastať zastavenie kontrakcií prvej pôrodnej doby.