Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Rola a úlohy matky

Kľúčovým slovom prvej pôrodnej doby sú kontrakcie. Dalo by sa povedať, že jedinou úlohou mamy v prvej pôrodnej dobe je sústrediť sa na kontrakcie. Sústredenie pripraví telo, psychiku mamy a dieťa na druhú pôrodnú dobu. So sústredením tiež súvisí rozdelenie síl aj na ďalšie pôrodné doby.
Kontrakcie by sa mali pomaly stupňovať a ich časový odstup pomaly skracovať. Úlohou mamy je ovplyvňovať tento proces, aby prebiehal plynule a postupne. Mala by na to využiť mentálne a fyzické danosti a dary, ktoré má vo vienku ženskosti už od malička.