Zaregistrujte sa ešte dnes a využívajte výhody registrovaného užívateľa. Niečo o výhodách tu...

Kluby na stránke dávajú možnosť zdieľať informácie s rôznymi skupinami užívateľov. Do klubov sa presuniete kliknutím tu...
Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Vplyv antikoncepcie

Hormonálna antikoncepcia

Rozšírenie hormonálnej antikoncepcie radíme približne 40 rokov dozadu a najnovšie nízkodávkové formy len niekoľko rokov do minulosti. Aj preto jasné závery všetkých vplyvov hormonálnej antikoncepcie, ktorá prináša asi najväčšie zmeny pre orgamizmus ženy a na druhej strane aj najväčšiu účinnosť, nemôžeme urobiť.
Napriek tomu už poznáme z mnohých výskumov vplyvy hormonálnej antikoncepcie, alebo niektoré môžeme predpokladať :

Negatívne vplyvy

Cyklus ženy

Zmeny počas mesačného cyklu, emotivita, bolesti, stret a pravidelná konfrontácia s rôznymi ďalšími pocitmi, môže byť pre ženu dobrou prípravou na materstvo a pôrod. Všetky tieto faktory sa počas tehotenstva znásobujú a často sa stávajú pre nepripravenú ženu prekvapením, ktoré ovplyvňujú celý priebeh či už tehotenstva alebo pôrodu. Preto je dobré dôsledne zvažovať výber antikoncepcie hlavne u mladých žien, ktoré sa každým dňom pripravujú na život a materstvo.
Pre veľký rozsah pohľadu na bolesť pri menštruácii sa tento faktor nachádza aj v pozitívnych vplyvoch.
Ďalším vplyvom je zriedkavejší ale vyskytujúci sa výtok v strede cyklu.

Intimita

U mnohých žien sú zaznamenané problémy s intimitou, sexuálnym vzrušením a naladením sa na partnera. Claus Wedekind vo svojom výskume zvanom "sweaty t-shirt study" uvádza negatívny vplyv hormonálnej antikoncepcie na čuchový zmysel ženy, ktorý výrazne prispieva k výberu partnera, sexuálnym prejavom a intímnym prežitkom ženy (partner musí „voňať“).

Zmeny na tele

Hlavne na začiatku užívania môže dôjsť k zväčšeniu prsníkov, ktoré sa po vysadení vrátia do pôvodnej polohy. Pre svoju subjektivitu sa tento vplyv nachádza v negatívnych aj pozitívnych vplyvoch.
Ďalšími zmenami býva nárast hmotnosti.

Ostatné

Možný nárast pravdepodobnosti tromboembólie a kardiovaskulárnych problémov.

Pozitívne vplyvy

Účinnosť

Asi najväčším pozitívnym vplyvom je už spomínaná účinnosť, ktorá dosahuje štatisticky za rok 2 tehotenstvá z 1000 možných.

Cyklus ženy

Dochádza k ustúpeniu silných menštruačných bolestí a u niektorých foriem aj k pravidelnosti cyklu.

Oblasť ženských orgánov

Bolo zaznamenané významné zníženie zápalov malej panvy a podobne aj výskyt rakoviny vaječníkov a maternice.

Kozmetický vplyv

U niektorých foriem zníženie mastnosti vlasov a pleti. Zlepšenie vývoja akné.

Intimita

Vysoký stupeň bezpečnosti proti otehotneniu prináša niektorým ženám uvoľnenie kontroly, čo môže posunúť k lepšiemu prežívaniu a pocitov pri sexuálnom spojení.

Zmeny na tele

Hlavne na začiatku užívania môže dôjsť k zväčšeniu prsníkov, ktoré sa po vysadení vrátia do pôvodnej polohy.

Ostatné

Nižší výskyt osteoporózy a reumatických chorôb.

Formy podrobnejšie:

Kombinovaná tabletka

U tejto antikoncepcie sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy, zvýšený krvný tlak, strata záujmu o intimitu a sex a mierny prírastok hmotnosti. Niekedy sa pripája aj sfarbený výtok uprostred cyklu. Závažnejšími nežiaducimi prejavmi sú obehové problémy - hlavne pri dlhodobom užívaní hrozí zvýšený výskyt krvných zrazenín - tromboembólie.

Progestínová tabletka

Užívanie tejto antikoncepcie môže pre ženu znamenať nepravidelnú menštruáciu alebo slabé krvácanie uprostred cyklu.

Oproti iným antikoncepciám má hormonálna antikoncepcia jasné zvýšené množstvo negatívnych ale aj pozitívnych vplyvov, preto je odporúčané poradiť sa s odborníkom-lekárom, ktorý by mal presne určiť a argumentovať, akú hormonálnu alebo inú antikoncepciu zvoliť, alebo žene doporučiť.


Vnútromaternicová antikoncepcia - Medené teliesko Dana

Býva vyhľadávaná pre ekonomickú výhodnosť, bezpečnosť pri dojčení a nenáročnosť. Musí ju aplikovať lekár (najskôr 6 týždňov po pôrode). Nevýhodou býva zvýšená pravdepodobnosť nepravidelného krvácania a možný výskyt zápalov malej panvy ako aj riziko vzniku mimomaternicovej tehotnosti. Niektoré ženy majú silnejšie krvácanie alebo pociťujú silnejšie menštruačné bolesti. Niekedy sa môže teliesko posunúť, alebo dokonca z maternice vyjsť von.


Chemická antikoncepcia

Pri styku chemického prípravku s telom môžu u časti užívateľov lokálne nastávať nepríjemné reakcie pálenia, svrbenia, pocitov tepla a podobne. Väčšinou hneď po aplikácii nastáva reakcia, takže je možné túto antikoncepciu vyskúšať a prípadne vylúčiť okamžite.
Inak spolu s použitím ďalších antikoncepčných metód okrem prezervatívu (môže znížiť účinok), býva vyhľadávaná, lebo výrazne znižuje pravdepodobnosť počatia.


Bariérová antikoncepcia

Všetky mechanické prostriedky, ktoré vkladáme alebo nasúvame do/na telo, môžu spôsobovať či už fyzický alebo psychický problém. Z hľadiska fyzického je u výrobcov snaha o použitie materiálov, ktoré sú menej zaťažujúce. Preto a takisto pre krátku dobu použitia je tento vplyv zanedbateľný a pozorovaný len u malého percenta používateľov, najčastejšie s alergiou na daný materiál.
Prezervatív pre muža býva jedna z najdostupnejších a najpoužívanejších antikoncepcií, ktorá môže ovplyvňovať precítenie pohlavného styku. Niektorí muži, ale aj ženy, preto vylučujú tento prostriedok. Na druhej strane prezervatív prirodzene chráni pred pohlavnými chorobami.
Priaznivým vplyvom ženskej bariérovej antikoncepcie je ochrana krčka maternice.


Metódy chemickej analýzy

Fyzický vplyv nezaznamenávame. Ovplyvnená môže byť psychika cez trpezlivosť a svedomitosť v používaní, ktorú táto forma antikoncepcie vyžaduje.


Teplotná metóda

Táto metóda nepostihuje organizmus a nemá vedľajšie účinky. Ak má byť účinná vyžaduje, aby žena mala pravidelný menštruačný cyklus a meranie bolo svedomité a presné. Táto metóda súvisí so psychickou a fyzickou pohodou ženy a trpezlivosťou pri meraní, takže najlepšie funguje pri dlhodobom vzťahu a keď pár môže zvládnuť aj neplánované tehotenstvo.


Prerušovaná súlož

Vo svojej podstate v sebe nesie nemožnosť precítenia orgazmu pri spojení, čo môže pri dlhodobom používaní ovplyvňovať intímny život partnerov a ako jedna z najmenej bezpečných metód antikoncepcie aj vysokú pravdepodobnosť počatia.


Metóda neplodných dní (Knaus-Ogino)

Pre túto antikoncepciu je potrebná dlhá príprava (6 - 12 mesiacov sledovania menštruačného cyklu) a rešpekt dlhodobej abstinencie.
Keďže sa intímny život musí striktne riadiť podľa tejto antikoncepcie, nie podľa potrieb partnerov, jej bezproblémové použitie a vplyv hlavne z pohľadu vzťahu a psychiky partnerov je výrazne závislý na komunikácií a dohode. Ďalším faktorom býva nepriaznivý Pearlov index 15-35.


Núdzová antikoncepcia

Hormonálna

Niektoré ženy cítia po užití tejto antikoncepcie nevoľnosť, ktorá môže trvať aj niekoľko hodín.
Keďže sa po užití výrazne naruší hormonálny systém ženy, môže sa zmeniť pohľad ženy na partnera alebo aj partnera na ženu trvajúci aj pár týždňov. V niektorých prípadoch spolu s riešením otázok počatia, môže dôjsť k prejaveným alebo neprejaveným vzťahovým problémom, pri nezvládnutí končiacich aj rozchodom partnerov.

Interrupcia

Asi najviac ovplyvňuje fyzicky ale hlavne psychicky ženu. Na takýto zásah sa nedá nijako stopercentne pripraviť a strata už počatého dieťaťa ovplyvňuje často podvedome ženu, ale aj muža po celý jej/jeho život.
Preto pri rozhodovaní o tejto núdzovej možnosti, je dobré poradiť sa so psychológom alebo terapeutom, ktorý spolu s partnermi pomôže zodpovedne zvážiť toto rozhodnutie. Výber takéhoto odborníka by mal závisieť na tom, či je sám emotívne zaangažovaný do tejto témy, alebo bude naozaj pomáhať z nadhľadu hľadať riešenia.

Sterilizácia

Keďže ide o konečné riešenie (nevratnú antikoncepciu), tak pri výbere tejto antikoncepcie je potrebné zvážiť viacero aj hraničných faktorov (najlepšie so svojím psychológom, lekárom alebo terapeutom). Žena by mala mať jasno v otázkach možnej budúcej zmeny partnera, možnej straty už narodeného dieťaťa, alebo postoj deti vôbec nemať. S týmto súvisí budúce možné rozhodnutie mať dieťa alebo ho mať znova.
Sterilizácia sa neodporúča ženám do 30 rokov. Nepriaznivý vplyv je možné minimalizovať pri dlhoročných partneroch, ktorí už majú deti a pre ktorých je veľmi riskantné dlhodobé používanie hormonálnych prípravkov, prípadne pre tých partnerov, pre ktorých je tehotnosť ženy veľkým rizikom.