Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Keď sa nám nedarí počať


Počet problémov s počatím zaznamenáva stúpajúcu tendenciu v celosvetovom meradle. Prispieva tu mnoho faktorov, ku ktorým je pri riešení potrebné pristupovať individuálne.

Zvýšenie pravdepodobnosti počatia

Plodné dni, Spermie, Vajíčko, Psychika ženy a muža čítaj ďalej...

Úroveň tela

Hľadajte možné príčiny neplodnosti na úrovni tela. čítaj viac...

Úroveň psychiky

Hľadajte možné príčiny neplodnosti na úrovni psychiky. čítaj viac...

Rodové zaťaženia

Tok pozornosti v rode, Gestá v rode, Výmena pozícií v rode, Vyrovnanie medzi súrodencami. Všetky tieto témy môžu viac či menej vplývať na možnosti počatia budúceho dieťatka. čítaj viac...

Mužský a ženský princíp

Muž sa dotýka ženy a žena sa dotýka muža. čítaj ďalej...

Umelé oplodnenie

Štatistika ( 2002 ): Asi 9% párov potrebuje pomoc riešenia neplodnosti, pričom potreba stúpa vzhľadom na mužskú sterilitu. V krajinách EU sa asi 5% detí narodí po asistovanej reprodukcii, v Čechách sú to 3% a na Slovensku 0,3% detí.