Zaregistrujte sa ešte dnes a využívajte výhody registrovaného užívateľa. Niečo o výhodách tu...

Kluby na stránke dávajú možnosť zdieľať informácie s rôznymi skupinami užívateľov. Do klubov sa presuniete kliknutím tu...
...naučte sa učiť krásnym zážitkom priviesť na svet a vychovať dieťa... čítajte viac v článku a pozvánke tu...

Rodové zaťaženia


Problémy, ktoré ovplyvňujú možnosti počatia, môžu siahať do blízkej alebo vzdialenej minulosti. Rod nesie v sebe niektoré z nich alebo riešenia niektorých z nich.

Hľadajte v tejto časti ukazovatele na tieto problémy.

Tok pozornosti v rode

Prirodzený tok pozornosti v rode je od rodičov k deťom. Ak sa tento tok "otočí", môže to neskôr u už dospelého dieťaťa spôsobovať problémy s počatím alebo problémy s výchovou jeho detí. čítaj ďalej...

Gestá v rode

Rodičia deťom dávajú gesto starostlivosti, gesto dôvery, gesto rozlúčenia a gesto rešpektu. Deti rodičom dávajú gesto vďaky a gesto prvého miesta. čítaj ďalej...

Výmena pozícií v rode

Generácie si vymieňajú role. Model slabý otec, silná mama. čítaj ďalej...

Vyrovnanie medzi súrodencami

Súrodenecká rovina nám dáva možnosťou naberať skúsenosti ale aj problémy, ktoré nás neskôr v živote ovplyvňujú. čítaj ďalej...

Počatie

Pravdepodobnosť, že zdravá žena otehotnie so zdravým mužom v priebehu jedného menštruačného cyklu je asi 25%. čítaj ďalej...