Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.
Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Gestá v rode

Rodičia deťom

V detstve dieťa potrebuje gesto starostlivosti od rodičov. Pri dospievaní gesto dôvery a pri "vyletení z hniezda" gesto rozlúčenia.
Gesto starostlivosti spočíva v odovzdávaní rodičovskej energie dieťaťu vždy vtedy, keď to potrebuje, alebo o to dieťa žiada. Rodič by mal v detstve dať dieťaťu všetko o čo požiada a citlivo vnímať žiadosti aj cez detskú neposlušnosť. Žiadosti dieťaťa však nie je možné vždy vyplniť doslovne. Ak však dieťa o niečo žiada, tak by mu mal rodič na jeho úrovni vyhovieť, lebo nikdy zo svojho dospelého pohľadu nevie, čo dieťaťu v jeho psychickom vývoj naozaj pomáha. Kľúčové slová sú „na jeho úrovni“ a „dieťa, vie čo mu pomáha a čo potrebuje“.
Príklad : Dieťa žiada v štyroch-piatich rokoch samopal, aby podľa jeho slov všetkých "zabilo". Pre rodiča by to mal byť apel na gesto starostlivosti, dať dieťaťu pozornosť možného vybitia mužskej energie. Samopal môže dieťa dostať v inej forme v hre s otcom na „bitku“, skrývačku, hádzanie lopty a podobne, alebo mu ho môže mama v rôznych formách namaľovať. Kúpiť dieťaťu v tomto veku samopal aj keď z hračiek, by mohlo znamenať skôr gesto „tu máš a už neotravuj!“ alebo mu samopal nedať v žiadnej forme vôbec, môže znamenať gesto „ty si iba dieťa a nevieš čo ti treba“.
Ak neprebehne gesto starostlivosti, môže byť chýbajúca starostlivosť v detstve nahrádzaná v rodičovstve na vlastnom dieťati (neprimeraná starostlivosť o dieťa) alebo podvedomým odďaľovaním počatia.
Gesto dôvery u rodičov úzko súvisí s dôverou v seba, v ich partnerstvo, vzájomnú podporu a vo výchovu, ktorú dieťaťu dali. Možnosť, gesto prejaviť, prichádza v hraničných situáciách prelomových rokov detstva, väčšinou súvisiacich so separáciou a sebaurčením. V predškolských a školských zariadeniach, kde sa dieťa potrebuje oprieť o rodičovskú dôveru pri balancovaní medzi tým, čo je od dieťaťa vyžadované a tým, na čo má dieťa schopnosti. V puberte, kde dieťa hľadá svoje miesto v živote a skúša si to aj vyhroteným správaním voči sebe a okoliu. A v dospievaní, kde dieťa potrebuje cítiť podporu v krokoch, ktoré vedú od rodičovského domu k partnerskému.
Ak neprebehne gesto dôvery, nemusí budúci rodič vedieť dôveru prijímať od svojho partnera alebo mu ju bez výhrad dávať. Dospievajúce dieťa takisto môže riešiť problémy so sebahodnotou a sebarealizáciou, ktoré nepriamo vplývajú aj na problémy s počatím.
Gesto rozlúčenia spočíva v posune vzťahu rodič dieťa k vzťahu priateľ priateľ. Rodičovská starostlivosť môže a niekedy aj musí byť direktívna, poznamenaná rodičovskou zodpovednosťou. Priateľstvo je založené na voľnosti a slobode, tak potrebnej pri geste rozlúčenia rodičov deťom.
Ak neprebehne gesto rozlúčenia, môže sa budúci rodič neustále vracať k svojim rodičom v situáciách, ktoré by mali patriť partnerovi a deťom.

Deti rodičom

Pre uzavretie rodového cyklu by malo prebehnúť gesto vďaky. Toto gesto prirodzene dávajú deti svojím rodičom, ale až keď oni sami svojím deťom odovzdajú gesto rozlúčenia. Až vtedy by mali a mohli rodičom ukázať, čo do nich vložili - postarať sa o svojich rodičov, ktorí sú už často vo vyššom veku a "vracajú" sa do detstva. Ak prebieha gesto vďaky skôr, môže toto prispievať trieštením energie a pozornosti a tým k problémom s počatím dieťaťa.
Ďalším gestom je generačné gesto prvého miesta. Deti majú na prvom mieste pozornosti svojich rodičov do času "vyletenia z hniezda". Potom by už dospelé deti mali mať na prvom mieste svojho partnera a svoju rodinu. Budúci starí rodičia by to mali rešpektovať voči partnerovi a neskôr voči vnúčatám a podporovať to mentálne, verbálne alebo činom, gestom rešpektu.
Ak jeden z partnerov nemôže dať gesto prvého miesta svojmu partnerovi a stále má na prvom mieste svojich rodičov prípadne niekoho iného, môže to prispievať k problémom s počatím. Podobne tomu môže byť, aj keď rodičia neprejavia gesto rešpektu voči svojmu dospelému dieťaťu a jeho partnerovi.