V časti Zaujímavé odkazy nájdete stránky, ktoré sme pre vás našli na internete.

Tok pozornosti v rode

Prirodzený tok pozornosti v rode je od rodičov k deťom. Primeraná rodičovská pozornosť dieťaťu v ňom rozbieha a podporuje okrem iného aj jeho rodičovskú energiu, ktorú bude potrebovať pri výbere partnera, počatí dieťaťa a výchove dieťaťa.
Ak deti nedostanú dostatok pozornosti od svojich rodičov, alebo je pozornosť od detí vyžadovaná (braná) napríklad detskou prácou alebo neprimeranými nárokmi, môže toto znamenať nedostatok "energie" v neskoršom veku dieťaťa. Tento nedostatok sa najčastejšie prejavuje nedostatkom "energie" pri výchove a starostlivosti o deti. Častý prejav nedostatku "energie" je rýchla únava rodičov napríklad pri hre s dieťaťom.
Pred počatím dieťaťa sa to môže prejavovať ako nemožnosť nájsť vytúženého partnera alebo nemožnosť počať, na čo je tiež treba vynaložiť primeranú pozornosť.

Pozri tiež Rod