Výmena pozícií v rode

Model „Generácie si vymieňajú role“

Nie vždy je možné, aby sa rodičia starali o svoje deti, tak ako chcú, alebo ako si to predstavujú. Ak tento pocit nedostatočnosti vstúpi medzi rodičov a deti po ich odchode do partnerského života, môže nastať tlak na výmenu generačných rolí v rodine. Starí rodičia sa chovajú k vnúčatám ako k svojím deťom a snažia sa ich vychovávať, alebo vstupujú nielen do výchovy ale aj do partnerského života svojho dieťaťa.
Na druhej strane dieťa nemusí dokázať dať najavo vďačnosť svojím rodičom za starostlivosť a výchovu, pričom sa môže k rodičom chovať „rodičovsky“ nadradene alebo sa od nich strániť.
Ak nastanú tieto modely alebo majú tendenciu nastať, môže to mať dosah aj na problémy s počatím budúceho dieťaťa, keďže partneri môžu dopredu podvedome cítiť, že sa tieto prejavy ukážu.

Model „slabý“ alebo aj chýbajúci otec, „silná“ alebo aj dominantná mama

býva dosť častý hlavne teraz na prelome tisícročí, kde sociálne väzby sa v spoločnosti rýchlo menia, prípadne boli rôznymi zriadeniami ovplyvnené. Jednoducho si ženy a muži po období stredoveku hľadajú svoje pravé miesto na Zemi.
Tento model sa v živote môže prejavovať u detí týchto rodičov ( často už odrastených ) ako používanie „sily“, tam kde majú byť použité „city“ a používanie „citovosti“, tam kde má byť použitá „sila“. Napríklad vidíme slabosť, kde miesto objatia použijeme tlak a keď na nás niekto neprávom zatlačí, tak sklopíme oči, miesto toho aby sme „zasiahli“.
Prirodzene je otec pre dieťa symbolom mužského princípu a mama symbolom ženského princípu, ktoré majú svoje vlastnosti. Ženský princíp je napríklad silný v citovosti a mužský zase v rozhodnosti. Ak je to u rodičov „otočené“, môže sa to „otočiť“ aj u dieťaťa.