Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.
V časti Zaujímavé odkazy nájdete stránky, ktoré sme pre vás našli na internete.

Vyrovnanie medzi súrodencami

Súrodenecká rivalita, súrodenecká podpora, množstvo času prežitého spoločne, prístup a postoje rodičov a mnoho ďalších faktorov vplýva na ďalší život človeka a počatie dieťaťa.

Medzi starším a mladším súrodencom

Starší súrodenec vyšľapáva cestu mladšiemu, na čo potrebuje väčší prídel energie. Mladší to má potom o niečo ľahšie. Nie vždy ale túto energiu starší súrodenec dostáva po narodení mladšieho, kde mama aj otec si nemusia hneď uvedomovať potrebu primeraného rozdeľovania lásky a pozornosti všetkým deťom. Na druhej strane môže byť mladší súrodenec v tieni toho staršieho. Na staršieho je často kladená väčšia zodpovednosť a mladšiemu sa toho viac „prepečie“. Starší poberá výhody veku skôr, pričom mladší ho neustále len dobieha. Mladší sa má tendenciu dostať na miesto staršieho a starší s tým buď bojuje priamo alebo vo vnútri seba.

Súrodenec v „strede“

Stredný súrodenec nepoberá výhody ani staršieho ani mladšieho súrodenca a preto sa môže vyrovnávať s istým nedostatkom hodnoty. Môže byť v istej nevýhode neviditeľnosti, ktorú ale môže zužitkovať na výhodu.


Riešenie "vyrovnania" medzi súrodencami je častým modelom, s ktorým sa stretávajú členovia rodiny, každý na inej úrovni. Je to istý nápor na spomínaných súrodencov v ich detstve, ale aj na rodičov a okolie, ktorý ich neskôr v živote môže ovplyvňovať. Súvislosti s ovplyvnením je možné vidieť hlavne pri nedostatočnom ukončení tohto vyrovnávania. „Nevybije“ sa všetka emotivita a energia, ktorá vznikala pri vzájomných súrodeneckých stretoch či už s negatívnym alebo pozitívnym nábojom, ktoré mali byť učebnými pomôckami na možné neskoršie životné údery a problémy. Tiež rodičia majú vo vyrovnávaní medzi súrodencami dôležitú úlohu zodpovednosti, hľadať tú jemnú hranicu autoritatívneho zasahovania. Ak uprednostnia jedného zo súrodencov a takisto ak ich nenechajú sa vyrovnať osamote alebo nevystihnú chvíľu, kde jeden zo súrodencov prešiel hranicu hry a učenia k utrpeniu a nadvláde, môžu to súrodenci riešiť neskôr ešte dlho v živote.
No ak sa súrodenecká hladina a váhy ukľudnia a vyrovnajú skôr ako jeden zo súrodencov odchádza do partnerského života, môže to byť výrazným prínosom pre počatie dieťaťa, rodinný a rodičovský život.