Zaregistrujte sa ešte dnes a využívajte výhody registrovaného užívateľa. Niečo o výhodách tu...

Kluby na stránke dávajú možnosť zdieľať informácie s rôznymi skupinami užívateľov. Do klubov sa presuniete kliknutím tu...

druhý pôeod po prvom cisárskom reze

Dobrý deň, 20mesiacov po mojom prvom pôrode cisárskym rezom sa nám narodí druhé mimi. Chcela by som rodiť... čítaj diskusiu...
Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Vyrovnanie medzi súrodencami

Súrodenecká rivalita, súrodenecká podpora, množstvo času prežitého spoločne, prístup a postoje rodičov a mnoho ďalších faktorov vplýva na ďalší život človeka a počatie dieťaťa.

Medzi starším a mladším súrodencom

Starší súrodenec vyšľapáva cestu mladšiemu, na čo potrebuje väčší prídel energie. Mladší to má potom o niečo ľahšie. Nie vždy ale túto energiu starší súrodenec dostáva po narodení mladšieho, kde mama aj otec si nemusia hneď uvedomovať potrebu primeraného rozdeľovania lásky a pozornosti všetkým deťom. Na druhej strane môže byť mladší súrodenec v tieni toho staršieho. Na staršieho je často kladená väčšia zodpovednosť a mladšiemu sa toho viac „prepečie“. Starší poberá výhody veku skôr, pričom mladší ho neustále len dobieha. Mladší sa má tendenciu dostať na miesto staršieho a starší s tým buď bojuje priamo alebo vo vnútri seba.

Súrodenec v „strede“

Stredný súrodenec nepoberá výhody ani staršieho ani mladšieho súrodenca a preto sa môže vyrovnávať s istým nedostatkom hodnoty. Môže byť v istej nevýhode neviditeľnosti, ktorú ale môže zužitkovať na výhodu.


Riešenie "vyrovnania" medzi súrodencami je častým modelom, s ktorým sa stretávajú členovia rodiny, každý na inej úrovni. Je to istý nápor na spomínaných súrodencov v ich detstve, ale aj na rodičov a okolie, ktorý ich neskôr v živote môže ovplyvňovať. Súvislosti s ovplyvnením je možné vidieť hlavne pri nedostatočnom ukončení tohto vyrovnávania. „Nevybije“ sa všetka emotivita a energia, ktorá vznikala pri vzájomných súrodeneckých stretoch či už s negatívnym alebo pozitívnym nábojom, ktoré mali byť učebnými pomôckami na možné neskoršie životné údery a problémy. Tiež rodičia majú vo vyrovnávaní medzi súrodencami dôležitú úlohu zodpovednosti, hľadať tú jemnú hranicu autoritatívneho zasahovania. Ak uprednostnia jedného zo súrodencov a takisto ak ich nenechajú sa vyrovnať osamote alebo nevystihnú chvíľu, kde jeden zo súrodencov prešiel hranicu hry a učenia k utrpeniu a nadvláde, môžu to súrodenci riešiť neskôr ešte dlho v živote.
No ak sa súrodenecká hladina a váhy ukľudnia a vyrovnajú skôr ako jeden zo súrodencov odchádza do partnerského života, môže to byť výrazným prínosom pre počatie dieťaťa, rodinný a rodičovský život.