Zvýšenie pravdepodobnosti počatia

Pravdepodobnosť počatia zvýši styk počas plodných dní - ovulácie

Je niekoľko ukazovateľov plodných dní:
Plodné dni je možné vypočítať pomocou Jonášovej metódy, ktorá sleduje súvsťažnosť narodenia ženy s aktuálnou pozíciou luny. Profesionálny astrológ môže vypočítať tieto pozície a tým pomôcť k spresneniu času obdobia plodných dní a počatiu bábätka.
Rast a dozrievanie vajíčka je sprevádzaný zvýšeným vylučovaním hormónov estrogénov. Ich zvýšená tvorba zapríčiňuje zmenšovanie vylučovania iónov zásaditých prvkov z organizmu, čo spôsobuje ich zvýšenú koncentráciu v krvi a slinách. Toto využívajú rôzne testy na testovanie slín a krvi a tým aj presnejšie testovanie obdobia ovulácie.
Plodné dni doprevádza zvýšená tvorba hlienu zvanom tiež cervikálny v pošvovom hrdle. Tento hlien je priehľadný a riedky. Ovulácia prichádza niekoľko hodín po maximálnom vylúčení tohoto hlienu.
Pri ovulácií alebo presnejšie povedané v poovulačnom období v dôsledku zvýšenia progesterónu sa tiež zvyšuje teplota tela asi o 0,5. Ak nameriame zvýšenie teploty, tak to môže signalizovať práve prebiehajúcu ovuláciu. Pre presnejšie meranie je dobré merať priamo v pošve v tú istú hodinu.
Prítomnosť ovulácie tiež môžete zistiť hmataním krčka maternice, ktorý je počas ovulácie mäkký, jemný a otvorený. V ostatnom období je znateľne tvrdý a uzavretý.
Ovuláciu môže rozbehnúť aj veľmi intenzívny orgazmus ženy, preto prirodzený a vášnivý sexuálny život prispieva k počatiu dieťatka.

Muž - Spermie

Počet a pohyblivosť spermií môžete ovplyvniť sexuálnou zdržanlivosťou niekoľko dní pred plodnými dňami.
Sexuálna poloha môže zvýšiť pravdepodobnosť stretnutia sa spermie s vajíčkom.
Polohy pri ktorých využívame gravitáciu na lepší prechod spermií k vajíčku a možnosť dostať sa mužovi hlbšie do vnútra ženy, sú najvýhodnejšie pre počatie dieťatka.
Doporučované polohy:
Misionárska poloha – muž leží na žene
Poloha žena je na boku

Žena – vajíčko

Obmedzte príjem kofeínu a nikotínu(aj pasívne). Vplývajú na schopnosť uhniezdiť sa vajíčka v maternici.


Psychika muža

Vylúčiť stres - môže výraznou mierou vplývať na počet a pohyblivosť spermií. Podobne na priebojnosť spermií vplýva vysporiadanie sa muža s budúcnosťou, ktorá nastane po počatí z pohľadu rodiny aj z osobného pohľadu.

Psychika ženy

Psychická otvorenosť u ženy vplýva na prijatie spermie a uhniezdenie vajíčka. Takže nevysporiadané polopravdy, nepravdy a nevypovedané z minulosti môže vplývať na počatie dieťaťa. Podobne je dobré keď si žena vie povedať čo chce a potrebuje.