Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Možné psychické príčiny neplodnosti ženy

Problémy všeobecne s prijímaním

Modely prijímania sú zamieňané za modely dávania
Odmietanie prijímania
Ukazovatele :
       Nie je možné si dopriať.
       Nie je možné vyjadriť svoje city
       Nie je možné povedať nie

Podvedomé sťahovanie oblastí panvy

Neprimeraná snaha prejavovať/neprejavovať mužský princíp
(možný prejav u dievčat, ktorých rodičia chceli chlapca)
Ukazovatele :
       Neprimeraná snaha o dokonalosť
       Neprimerané pocity hanby
       Neprimeraná bojovnosť v situáciách, kde je potrebné použiť cit
       Neprimeraná snaha o dosiahnutie niečoho
       Nemožnosť dosiahnuť svoje rozhodnutia
       Nemožnosť dať najavo, ak niekto ubližuje

Neprimeraná snaha prejavovať/neprejavovať ženský princíp
(možný u dievčat, ktoré sa nemali možnosť prejaviť v detstve)
Ukazovatele:
       Obeta vo chvíľach, kde treba zabojovať za seba
       Model otroka zamieňaný za starostlivosť

Nedostatok prirodzenej pozornosti materstvu

Modely v rode (pozri Rodové zaťaženia)
Problémy v partnerstve

Pre viac informácií kontaktujte svojho psychoterapeuta