Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.

Mám viac ako 35 rokov

Spoločenská klíma postupne uvoľňuje kritický pohľad na mamičky po 35 roku života, ktorý vrcholil koncom minulého storočia. Na rozhodovanie mať prvé alebo aj ďalšie dieťa v neskoršom veku vplýva mnoho faktorov. Kariéra ženy, neskoršie dozrievanie partnerov, nevysporiadané rodové vzťahy, zvýšená starostlivosť o zdravie, rozšírenie možností materiálneho zabezpečenia, štatisticky sa zvyšujúci vek odchodu do dôchodku a úmrtia a podobne.
Žena a rodina by sa mala pripraviť na zvýšenú starostlivosť zo strany lekárov, prípadne zvýšenému hodnotiacemu pohľadu okolia. Starostlivosť lekárov je na jednej strane prirodzená a na druhej to môže žena pociťovať ako neprimerané zasahovanie. Hlavne ak je žena nútená podstupovať rôzne doplnkové vyšetrenia ako je po 35 roku rutinná a v mnohých prípadoch nútená amniocentéza.
Byť zaškatuľkovaná do skupiny "viac ako 35" a ešte dostávať zvýšenú starostlivosť alebo pozornosť od okolia, môže žena brať ako riziko, ktoré nie je vždy opodstatnené.
Plánovanie rodičovstva a pripravenosť na eventuality býva základom na prirodzený priebeh tehotenstva a pôrodu za všetkých okolností.