Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.
Novinky
V novinkách nájdete články a diskusie, ktoré pribudli za posledných 7 dní.

Mám viac ako 35 rokov

Spoločenská klíma postupne uvoľňuje kritický pohľad na mamičky po 35 roku života, ktorý vrcholil koncom minulého storočia. Na rozhodovanie mať prvé alebo aj ďalšie dieťa v neskoršom veku vplýva mnoho faktorov. Kariéra ženy, neskoršie dozrievanie partnerov, nevysporiadané rodové vzťahy, zvýšená starostlivosť o zdravie, rozšírenie možností materiálneho zabezpečenia, štatisticky sa zvyšujúci vek odchodu do dôchodku a úmrtia a podobne.
Žena a rodina by sa mala pripraviť na zvýšenú starostlivosť zo strany lekárov, prípadne zvýšenému hodnotiacemu pohľadu okolia. Starostlivosť lekárov je na jednej strane prirodzená a na druhej to môže žena pociťovať ako neprimerané zasahovanie. Hlavne ak je žena nútená podstupovať rôzne doplnkové vyšetrenia ako je po 35 roku rutinná a v mnohých prípadoch nútená amniocentéza.
Byť zaškatuľkovaná do skupiny "viac ako 35" a ešte dostávať zvýšenú starostlivosť alebo pozornosť od okolia, môže žena brať ako riziko, ktoré nie je vždy opodstatnené.
Plánovanie rodičovstva a pripravenosť na eventuality býva základom na prirodzený priebeh tehotenstva a pôrodu za všetkých okolností.