Novinky
V novinkách nájdete články a diskusie, ktoré pribudli za posledných 7 dní.

Psychika

Psychická pripravenosť

Psychicky sa žena na tehotenstvo, pôrod a materstvo pripravuje od svojho počatia. Prijíma všetky podnety od mamy a otca už v prenatálnom období. Neskôr v detstve a dospievaní cez svojich rodičov a okolie skúša a overuje, čo bude potrebovať pri vývine a výchove svojich detí.

Odpozorovanie a preberanie

Dieťa už od svojich prvých dní sleduje a zaznamenáva gestá a správanie najbližších. V rámci prípravy na materstvo a rodičovstvo sú to hlavne citové sa správanie mamy k otcovi, otca k mame, dotýkanie sa oboch rodičov, pozornosť ktorú si obidvaja dávajú. V živote bude dieťa opakovať toto správanie až po moment, kde si začne vytvárať to svoje, ktoré bude o krôčik ďalej, ale veľmi blízke tomu rodičovskému.

Zlučovanie a prienik

Dieťa niektoré zozbierané informácie od rodičov prípadne okolia (starý rodičia, rodinný priatelia, škôlka, škola) usporadúva podľa svojho vnútorného kľúča do celkov a neskôr používa. Alebo si vyberá len podstatné kúsky prežitkov z rôznych zdrojov, kde ich konfrontuje so svojimi rodičmi (niekedy aj tak, že rodičov hnevá) a potom v živote tento prienik informácií aplikuje. Ak má možnosť konfrontácie a dostatočného prežívania, nemusia niektoré „privlastnené“ prežitky negatívne vplývať na oblasť materstva a rodičovstva.

Tvorba

Nakoniec dieťa prekročí tieň svojich rodičov a prežitkov okolia v tvorbe vlastných nových postojov a cesty životom.

Potreby

V tehotenstve a materstve ide hlavne o pripravenosť na zvládanie emotivity, prijímanie a prácu s podporou, trpezlivosť a dôveru.

Zvýšená emotivita počas tehotenstva

Všetky zmeny počas tehotenstva, hormonálne výkyvy, otázniky okolo príchodu dieťatka na svet, prinášajú postupné vystupňovanie emotivity ženy až na niekoľko násobnú mieru oproti obdobiu pred počatím. Nie nadarmo sa hovorí tehotenstvu druhý stav. Na zvládanie a preciťovanie emócií je potrebný čas a energia. Budúca mamička by už pred počatím mala zbierať energiu a vytvoriť si priestor a tým dostatok času pre seba a pre svoje dieťatko, ktorý bude potrebovať od zistenia tehotenstva a postupne stále viac k blížiacemu sa pôrodu.

Podpora od rodiny a partnera

Dôležitým predpokladom psychickej pohody je zvládanie a možnosti vyrovnávania sa so zmenami. Obdobie rozhodovania sa otehotnieť, tehotenstvo a výchova dieťaťa je plná mnohých zmien pre ženu, ale aj pre muža. Preto vzájomná podpora partnerov a niekedy náročná neustála práca na rodinnej pohode, prispieva veľkým dielom k pozitívnemu naladeniu psychiky mamy otca aj celej rodiny.

Trpezlivosť a dôvera

V tehotenstve a výchove dieťaťa trvá všetko o niečo dlhšie, ako tomu bolo pred počatím. Rodičia sú vystavení väčšiemu náporu na psychiku, čo vyžaduje dlhší čas na spracovanie bežných aj náročnejších situácií v živote. Trpezlivosť a dôvera môžu byť vlastnosti, ktoré pomáhajú zvládať všetky tieto situácie bez zbytočného tlaku. Nahromadený tlak a nezvládanie riešení skôr či neskôr vedú k napätiu, ktorý sa prejaví buď na dieťati alebo na psychike či tele rodiča.