Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Rod

Telo dieťaťa je zložené z polovice genetickou výbavou otca a z polovice genetickou výbavou mamy. V rodičoch sa „nachádzajú“ zase ich rodičia a tak ďalej celý rod.
Dieťa vníma a preciťuje už v prenatálnom období a ranom detstve cez podnety dostáva od rodičov psychickú výbavu. Neskôr v detstve a dospievaní cez výchovu a rodičovský prístup ďalšiu. Celá táto, či už fyzická alebo psychická výbava, sa odráža v našej osobnosti a prejavoch. Poznanie rodu a vysporiadanie sa s týmito výbavami býva predpokladom k bezproblémovému prežívaniu materstva a pokračovaní v napredovaní rodu.

Tok pozornosti v rode

Smerovanie pozornosti rodinných príslušníkov v generaciách rodu býva podstatný ukazovateľ na celkovú klímu zakladania rodiny čítaj ďalej...