Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.
Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Pôrodný plán

Ďalej nasleduje pôrodný plán, ktorý po úprave môžete odovzdať v pôrodnici ako vaše požiadavky pre prirodzený pôrod a vašu spokojnosť.

Pokiaľ sa počas pôrodu ( všetkých jeho fáz ) nevyskytnú stavy vážneho ohrozenia zdravia môjho dieťatka alebo môjho, tak by som si priala, aby zdravotnícky personál rešpektoval uvedené body, ktoré som sformulovala zo slobodnej vôle, na základe poznatkov z bežne dostupných zdrojov informácií o tehotenstve, pôrode a šestonedelí.
Som odhodlaná rodiť čo najprirodzenejšie, ale spolieham na Vašu pomoc, odbornosť, rozhodnosť a radu v prípade komplikácií.

Prítomnosť partnera / sprievodcu:

Počas všetkých fáz pôrodu ( aj počas vyšetrení ) a minimálne do presunu z pôrodnej miestnosti na oddelenie šestonedelia si prajem prítomnosť mnou zvolenej osoby, pokiaľ sa ja, alebo môj sprievodca nerozhodneme inak

Informovanosť:

Vopred by som chcela byť informovaná o priebehu potrebných vyšetrení, o výsledkoch a navrhovaných medicínskych postupoch, možných alternatívach, ako aj identite prítomného zdravotníckeho personálu

Rešpektovanie intimity:

Ocenila by som maximálne rešpektovanie mojej intimity vo všetkých pôrodných fázach

Príprava na pôrod:

Klystír a holenie prirodzenia si zabezpečím osobne podľa vlastného uváženia ešte doma
Pokiaľ si okolnosti vyžiadajú opätovné absolvovanie týchto procedúr na oddelení, požiadam o to zdravotnú sestru

Používanie liekov a medikamentov:

Uprednostňujem nemedikamentózne medicínske a úľavové postupy
Som proti rutinnému zavedeniu kanyly do žily i rutinnému podávaniu medikamentov
Ak bude nutné pôrod vykonať sekciou, bola by som rada, aby som bola o všetkom informovaná s použitím vhodne zvolenej anestézie a môj manžel/sprievodca by bol prítomný ako na operačnej sále, tak aj pri ošetrení nášho dieťatka. Priloženie bábätka k prsníku a prvý pokus o sanie by som chcela realizovať čo najskôr po ukončení zákroku.

Aktivity počas 1.doby pôrodnej:

Voľnosť pohybu, možnosť používať sprchu alebo teplý kúpeľ na uvoľnenie a tlmenie bolestí
Pokiaľ bude monitorovanie oziev plodu a kontrakcií vyžadovať obmedzenie môjho pohybu alebo polohy, tak by som si priala zredukovať ho na minimálnu nevyhnutnú mieru
Uprednostnila by som možnosť mať s mojím sprievodcom čo najväčšie nerušené súkromie
Vaginálne vyšetrenia by som si priala iba od jednej osoby a obmedziť ich na nevyhnutný počet

Aktivity počas 2.doby pôrodnej:

Možnosť slobodnej voľby najoptimálnejšej polohy pre vypudzovanie ( nevyžadujem žiadne neštandardné alebo dodatočné vybavenie )
Pri tlačení budem spolupracovať s ošetrujúcim personálom, avšak zároveň by som bola rada, aby bral ohľad na moje pocity pri tlačení
Som proti preventívnemu vykonaniu epiziotómie pokiaľ zjavne nehrozia poranenia 3. al. 4. stupňa ( na pôrod sa po všetkých stránkach svedomito pripravujem a chcela by som jemnou masážou a teplým obkladom podporiť dobré rozvinutie hrádze )
Som proti rutinnému podaniu oxytocínu
Ocenila by som prítmie počas celého priebehu pôrodu
Je pre mňa dôležité, aby sa personál vo fáze od začiatku vypudzovaná vyjadroval pokojne a tlmeným hlasom. Uvítam, keď príkaz netlačte bude nahradený slovami pokúste na prestať tlačiť, ktorý lepšie vystihuje možnosti

Manipulácia s novorodencom:

Chcela by som, aby naše dieťa bolo privítané tlmeným svetlom a pokojným tichým hlasom
Bezprostredne po pôrode by som chcela mať dieťatko položené na moje brucho
S prestrihnutím pupočníka by som rada počkala až kým dopulzuje
Prvé preventívne vyšetrenia a merania dieťatka by som rada odložila až po počiatočnom oboznamovaní sa dieťatka s rodičmi a prvých pokusoch o satie prsníkov
Ošetrenie a vyšetrovanie dieťatka by sa malo odohrávať minimálne za prítomnosti môjho sprievodcu, najlepšie aj v mojej prítomnosti
Chcem, aby som bola ja, alebo môj sprievodca vopred informovaný o každom úkone, ktorý bude s dieťatkom prevádzaný
Som proti rutinnému umývaniu dieťatka
Za normálnych okolností som proti umiestneniu dieťatka na termolôžko – stabilizáciu telesnej teploty zabezpečíme prikrytím dieťatka a priložením na moje telo
Po všetkých potrebných úkonoch chcem mať dieťatko pri sebe

Umiestnenie na izbe s plným rooming-in systémom:

Dieťatko chcem mať počas nevyhnutnej hospitalizácie 24 hodín pri sebe, a v prípade potreby, by som chcela mať možnosť požiadať zdravotnícky personál o pomoc pri starostlivosti o dieťatko
Uprednostnila by som možnosť byť na izbe s čo najmenším počtom matiek