Vycvik

Ako sa pripraviť psychicky

Najsilnejšou brzdou bezproblémovému pôrodu je strach, nedôvera a nepripravenosť.

Strach

Strach vplýva najmä na uvoľnenosť a proces otvárania ženy pri pôrode. Ak máme strach, prichádza okamžite stiahnutie. Ak prichádza stiahnutie, nemôžu svaly dostatočne pracovať napriek tomu, že hormonálna aj nervová sústava im na to dáva príkazy. Dochádza ku procesu, kde stiahnutý sval sa ešte viac sťahuje a nemôže uvoľniť. Tento proces je pre sval unavujúci a končiaci najčastejšie aj bolesťou.
Už pred pôrodom by mala mama spracovávať všetky pocity, ktoré k nej prichádzajú. Ku všetkým zaujať nejaký postoj, ktorý prinesie upokojenie alebo pochopenie daného pocitu. Takto sa môže pripraviť na rýchlejší sled pocitov, ktoré ju čakajú pri pôrode. Každý nespracovaný a nekomunikovaný pocit zaťažuje psychiku, ktorá potom nemusí vykonávať a spracovávať efektívne svoje prirodzené danosti a úlohy.

Nedôvera

Nedôvera v seba prináša nedôveru v okolie a nedôvera v okolie prináša nedôveru v seba. Pri akejkoľvek nedôvere dochádza na fyzickej úrovni k zníženiu presnosti sťahovania svalstva - ak nedôverujeme, „náš krok a napredovanie“ sú neisté. Táto neistota potom môže prispieť k predlžovaniu alebo neprirodzenému zrýchľovaniu pôrodu.
Dôveru v okolie, kde a ako budeme rodiť, môžeme ovplyvniť podrobným poznaním tohto okolia. Rodička by mala mať pevný pocit, že celú trasu od začiatku pôrodu po príchod s dieťatkom domov pozná. Vie s kým sa stretne, kde a ako bude pôrod prebiehať, čo od nej kto bude očakávať. Ak naberie pocit, že nemá väčšie nezrovnalosti v priebehu pôrodu, môže prísť aj dôvera v seba. Túto je možné len postupne od počatia, tehotenstvom a životom budovať až do pôrodu.

Nepripravenosť

Nepripravenosť asi najviac prináša možnosť strachu a nedôvery. Ak žena nevie do čoho ide, zapínajú sa obranné mechanizmy psychiky na poznávanie prostredia a tým sa uberá pozornosti na samotný pôrod. Ak žena nevie čo ju čaká, je nútená na úrovni psychiky spoznávať komu môže a komu nemôže vo svojom okolí dôverovať. Aj toto spoznávanie uberá síl a pozornosti na pôrod, čo dáva priestor na rozbeh problémov alebo neprirodzenému procesu pôrodu.