Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Ako sa pripraviť psychicky

Vyjasnenie role muža pri pôrode

Pomaly sa končí éra života rodiny, kde muž chodí na lov a žena sa stará v jaskyni o deti. Rola muža a ženy v rodine sa posúva do roviny väčšej spolupráce a hlavne previazanosti spolupráce.
Narodenie dieťaťa je dôležitým medzníkom v živote celej rodiny. Muž, ako súčasť tohoto celku, by mal mať vyjasnené otázky okolo prístupu k partnerke a dieťaťu v predpôrodnom období a období pôrodu. Každá nevyjasnená otázka môže vplývať na neskoršie spolužitie v rodine a spôsobovať problémy.
Vynárajú sa otázky. Ak bude alebo nebude muž pri pôrode, tak prečo? Ak bude alebo nebude nejako zasahovať do priebehu predpôrodu a pôrodu, tak ako a prečo?

Pripraviť sa na psychické a fyzické zvládnutie podnetov pri pôrode

Je potrebné si uvedomiť, že na rozdiel od ženy, ktorá sa na pôrod pripravuje psychicky aj fyzicky celý svoj život, sa muž môže pripraviť len cieleným vedomým prístupom.
Teoretickú prípravu môže nájsť muž v rôznych elektronických alebo tlačených publikáciách. Praktickú v príprave na pôrod s odborníkom, ktorý mu spolu s mamou môže sprostredkovať dotyky a zážitky, ktoré ho pri pôrode čakajú. V neposlednom rade existujú videá, cez ktoré muž pocíti atmosféru a hlavne priebeh pôrodu.
Každá informácia, ktorú muž pred pôrodom dostane, mu pomáha pochopiť, prijať a vyrovnať sa s podnetmi pri pôrode. Vyrovnaný a pripravený muž je podporou svojej ženy a dieťatka.

Čoho sa môže muž obávať:
Mužské prejavy
Prejavy partnerky
Krv pri pôrode
Novonarodené dieťa
Personál pôrodnice

Spracovanie všetkých pocitov

Už počas tehotenstva žena ukazuje mužovi cez výkyvy nálad, zmeny na tele a podobne čo všetko môže muža čakať pri pôrode, samozrejme v oveľa vyššej miere. Spracovávanie a zaujatie postoja už pri prejavovaní partnerky v tehotenstve pomáha mužovi, aby mu tieto prejavy a jeho pocity negatívnym spôsobom nevstupovali do procesu jeho prítomnosti pri pôrode.
Komunikácia s partnerkou a dostatok času na vnútornú konfrontáciu sú najlepšie techniky, ktoré môže muž použiť na spracovanie všetkých pocitov.