Čo by mal otec vedieť pred pôrodom a pôrode

Čím bližšie sa otec chce zúčastňovať pôrodného procesu, tým viac by o ňom mal vedieť.
Pôrod je hlavne pre ženu, ale aj všetkých zúčastnených obrovský psychický a fyzický výkon. Muž sa prítomnosťou pri pôrode môže dostať do dvoch polôh. Je ešte väčšou záťažou pre ženu k tej pôrodnej alebo je podporou pre ženu vo chvíľach pôrodu.
Ak je muž nepripravený a nevie presne kde je v daných okamihoch jeho miesto v obdobiach pôrodu, bude sa dostávať viac do prvej polohy. Pre muža, ženu a dieťa to môže spôsobiť problémy pri pôrode aj po ňom.
Ak je muž pripravený, môže splniť úlohu, ktorú si zobral za zodpovednosť pri rozhodnutí byť pri narodení svojho dieťaťa. Pozri Otec pri pôrode.

Priebeh pôrodu

Nultá pôrodná doba

Je doba, kde mama začína dávať oveľa viac pozornosti sebe, dieťaťu a domovu („hniezdu“). Pripravuje sa na pôrod a týždne po ňom. Otec sa v tomto období dostáva viac na „druhú koľaj“ a stretáva sa s narastajúcimi emóciami, zmenami nálad a niekedy nie úplne z jeho pohľadu opodstatnenými potrebami partnerky.
Mesiac pred pôrodom a mesiac po pôrode môžeme tiež nazvať skúškou vzťahu. Budúca mama potrebuje dostatok opory napriek tomu, že ona ju nemusí partnerovi dávať. O to viac sa ale táto podpora od muža odrazí v období, kedy mama začne naspäť obracať svoju pozornosť na partnera.

Prvá pôrodná doba

Je doba, kde sa mama hlavne kontrakciami a ďalšími pochodmi v tele pripravuje na otvorenie a príchod dieťaťa.
Mama v tomto období potrebuje najviac podpory a priestoru pre prežívanie kontrakcií, ktoré umožnia príchod dieťaťa v druhej pôrodnej dobe na svet. Ak tento priestor nemá alebo cíti nejakým spôsobom ohrozenie seba alebo svojho dieťatka, môže vnútornými pochodmi pozastaviť pôrod alebo ho dokonca na niekoľko dní odložiť.

Druhá pôrodná doba

Je doba, kde mama prijíma dieťa do života a pripravuje sa na vyčistenie a uzavretie psychických a fyzických pochodov pôrodu.
Mama v tomto období potrebuje priestor a pokoj pre tlačenie a prijatie dieťaťa. Vytvára si s ním cez pôrodnú bolesť a pôrodnú emotivitu vzťah, z ktorého budú obidvaja ťažiť väčšinu ďalšieho života.

Tretia pôrodná doba

Znamená pôrod placenty a uzavretie obdobia pôrodu s prípravou na život po ňom.
Mama v tomto období potrebuje priestor a čas pre upokojenie a uzavretie zážitku na psychickej úrovni z prvej a druhej pôrodnej doby a na úrovni fyzickej priestor a čas na vylúčenie placenty a postupné uzavretie aktivity materských orgánov a systémov.

Pôrod je prirodzená súčasť života – mama je prirodzene pripravená

Všetky prejavy mamy pri pôrode sú prirodzenou súčasťou procesu. Ako sa v tehotenstve môže emotivita mamy znásobovať, pri pôrode sa ešte viac znásobuje nielen emotivita, ale aj ďalšie psychické a fyzické prejavy.
Otec pri pôrode môže nájsť a vidieť silu a otvorenosť svojej partnerky, ktorú predtým nezaznamenal. Môže to byť v prvom slede príjemným ale aj nepríjemným prekvapením, čo sa skrýva v jeho druhej polovičke.
Muž by mal pochopiť, že telo aj psychika ženy sa na okamih pôrodu pripravuje už od prenatálneho obdobia, kedy sa u plodu dievčaťa začínajú tvoriť pohlavné bunky a v puberte sa aktivizujú. Tomu by muž mohol podriadiť kompetencie a zodpovednosť. Zvládnutie pôrodu ako aj materstvo je na žene a podpora, ochrana a otcovstvo je na mužovi.

Postavenie otca pri pôrode

Postavenie otca pri pôrode by malo byť presne také isté ako v živote. Ako si mama predstavuje rolu otca v rodine a ako si otec predstavuje svoju rolu v rodine, by mal otec zastať aj pri pôrode.
Ochrana, podpora, zabezpečenie, prejav mužského princípu sily a rozhodnosti, s kúskom ženského princípu citu a empatie by nemalo chýbať vo výbave muža pri pôrode.