Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.
Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Príjemné obdobie

Pocity

Začiatok druhého trimestra je sprevádzaný hormonálnymi zmenami, ktoré často prinášajú prílev energie, pohody či už fyzickej alebo psychickej. Kvalita pokožky a vlasov sa zlepšuje, čo tiež prispieva k psychickej pohode budúcej mamičky. Užívanie a prijímanie týchto pocitov môže znamenať silu a pohodu pre ďalšie obdobia.

Podeliť sa

Obdobie druhého trimestra môžeme nazvať aj radostné obdobie, lebo mama môže zažívať veľa radostných zmien a dotknutí. Väčšinou odchádzajú pocity nevoľnosti, prichádzajú ozajstné pocity ženstva, príjemné zmeny v ženských črtách, prvé pohyby dieťatka...
Keďže je človek párový a spoločenský tvor, potrebuje svoje či už príjemné alebo nepríjemné pocity a zmeny zdieľať. Ak to nie je možné, môžu sa s príjemných pocitov stať nepríjemné a z nepríjemných ešte nepríjemnejšie.
Hľadanie formy zdieľania pocitov a zmien s blízkymi a priateľmi, by mohlo byť pre budúcu mamičku príjemným spestrením tehotenstva druhého trimestra.

„Zabudnutie“ že je mama tehotná

Po emočnom období po zistení tehotenstva, sa môže zdať časť obdobia druhého trimestra ako nezáživné obdobie, kedy sa toho veľa nedeje. K budúcej mamičke môžu až do obdobia prvého pocítenia fyzického pohybu dieťatka prichádzať myšlienky „Som naozaj tehotná?“, „Nemala by som sa cítiť inak?“ a podobne. Všetky tieto myšlienky a pocity odchádzajú zväčšujúcim sa bruškom a prvými pohybmi dieťatka.