Vycvik

Prvé pohyby dieťatka

Prvé pocity

Od prvého pocitu pohybov dieťatka už mama nemá žiadnych pochýb, že čaká bábätko. Už to fyzicky pociťuje. Spojila sa s bábätkom fyzicky. Je to jeden z najkrajších pocitov. Budúca mamička na neho čaká polovicu tehotenstva.

Prepojenie medzi mamou a dieťaťom cez pohyby

Dôležitým fyzickým prejavom bábätka sú jeho pohyby. Od prvého pocítenia bude každý deň mama čakať na pohyby. Bude cez ne sledovať temperament dieťatka a niekedy vyciťovať čo práve potrebuje. Každý ďalší týždeň a mesiac budúca mamička cíti iné pohyby a iné správanie podľa toho, čo sa dieťatku práve vyvíja. Pozri Vývin dieťaťa.

Partner

S prvými pohybmi a pocitmi prichádza aj krásna povinnosť podeliť sa o ne s partnerom. Budúca mamička môže spojiť partnera a dieťatko a tým posilniť ducha rodiny. Dieťatko cíti svojho otca hlavne cez mamu. Potrebuje veľa dotykov od svojho otca, ktoré mu prinášajú pocity bezpečia a podnety mužského princípu.