Neočakávané zmeny

Každej zmene dáva naša psychika pozornosť. Ak je to neočakávaná zmena v prenatálnom období, môže takúto zmenu hlavne budúca mamička prežívať ako psychický problém alebo záťaž. Keďže je dieťa veľmi blízko mamy, najbližšie z celého života, sú akoby jedno telo, tak všetky problémy mamy cíti a prežíva spolu s ňou aj dieťa. Neskôr v živote môžu tieto prežívané problémy mamy, prežívať dieťa znova, tak ako ich prežívalo v brušku. Dokonca sa môže niekedy dieťa v živote snažiť riešiť tieto problémy, ktoré sú ale mamine a patria do minulosti. Ide o rôzne strachy, otázky okolo budúcnosti, čo bude, ako bude, sociálne väzby a podobne.

Najviac pocitov ostáva „pri dieťati“, ak si ich mama necháva pre seba. Ostávajú vo vnútri a tam vo vnútri je práve dieťa, ktoré ich cíti a niekedy môže až považovať za svoje. Veď vypĺňajú celý jeho svet, celé vnútro.
Tu sa hneď ponúka riešenie nenechávať si problémy, neočakávané zmeny a dotknutia len pre seba. Komunikovať o nich s partnerom, známymi a aj s bábätkom v zmysle snahy o pochopenie a prijatie daného problému.
Bábätko potrebuje fyzicky aj psychický čistý vnútorný priestor a pocit, že mama a aj otec sú v poriadku. Z pohľadu neočakávaných zmien to môžeme zabezpečiť tak, že o zmene získame čo najviac informácií a všetky nezodpovedané otázky zodpovieme. Všetky pocity necháme vyjsť von, konfrontujeme alebo zdieľame s blízkym človekom.