Novinky
V novinkách nájdete články a diskusie, ktoré pribudli za posledných 7 dní.

Tehotenská nevoľnosť

Nevoľnosť pociťujú v období tehotenstva tri zo štyroch žien. 80%-tám z týchto žien nevoľnosť odozneje v 12-tom až 20-tom týždni tehotenstva. Zvyšné percento nevoľnosť pociťuje až do pôrodu.

Hormonálne zmeny na začiatku tehotenstva môžu zvyšovať metabolickú aktivity alebo aktivitu pankreasu, čo môže vplývať na vývoj nevoľnosti. Môže ísť hlavne o tehotenský hormón HCG, ktorý je najviac prítomný medzi 8-tym a 10-tym týždňom tehotenstva.
Podobne sa počas tehotenstva zvyšuje hladina estrogénu, čo nepriamo zvyšuje citlivosť na pachy a vône. Táto citlivosť je prepojená s reflexom zvracania, takže ak sa mama dostáva do oblastí s pachmi a vôňami, ktoré jej nevyhovujú alebo sú nepríjemné, môže to spôsobovať nevoľnosť.
Ak mama prijíma jedlo, ktoré je potencionálne škodlivé pre dieťa, môže to znamenať zvýšenú pravdepodobnosť nutkania na zvracanie hlavne od 9 týždňa tehotenstva. Vtedy nastáva moment vytvárania placety ako priameho napojenia výživy dieťaťa na matku, ktorý vrcholí v 12-tom týždni, kedy často pocity nevoľnosti odoznievajú. Dieťa v tomto čase tiež prestáva byť vyživované zo svojho žĺtkového vaku. Mama by v tomto čase, ale aj počas celého tehotenstva nemala prijímať hlavne potraviny a látky ako alkohol, káva, cigarety, drogy a podobne.

Ďalším faktorom je množstvo zmien v období tehotenstva, ktoré na úrovni psychiky môžu oslabovať, vytvárať pocity nestability a tým byť spúšťačom nevoľnosti – nie voľno.
Mama sa tiež na úrovni tela a psychiky potrebuje vysporiadať s tým, že v nej bude nasledujúcich niekoľko mesiacov rásť plod, ktorý ona bude vyživovať iba zo svojho tela. Toto vysporadúvanie môže najskôr na úrovni psychiky začať podvedomým odmietnutím (zvracaním), ktoré sa neskôr posunie do prijímania a prijatia, najčastejšie okolo 20-teho týždňa, kedy mama pocíti prvýkrát svoje dieťa fyzicky cez jeho pohyby.

Tehotenská nevoľnosť býva najčastejšie prítomná včas ráno po zobudení alebo cez deň pri prázdnom žalúdku.

Možnosti zníženia prejavov nevoľnosti:

Malé množstvo jedla počas celého dňa vyplňuje permanentne žalúdok, čo nedáva šancu prejavom nevoľnosti. Mama by mala mať vždy pri sebe jablko, keksík alebo menšie jedlo. Menšie a časté dávky pôsobia lepšie ako naraz väčšie jedlo. Ak mama prijíma horšie jedlo, je možné ho nahradiť častým pitím vlažnej vody.
Z prírodných preparátov výborne funguje zázvor, ktorý pôsobí tíšenie nevoľnosti a podporuje zažívanie. Je možné ho prijímať vo všetkých dostupných formách.
Mama by sa mala vyvarovať miest s prílišnými alebo neznámi vôňami a pachmi.
Pokoj a postupné jemné vysporadúvanie sa so zmenami, býva jedným z ďalších faktorov pôsobiacich priaznivo na nevoľnosť. Podobne ako hladenie bruška, vnútorný rozhovor a dávanie pozornosti dieťatku.