Telesné prejavy matky

Opuchnutie

V poslednom trimestri sa telo pripravuje na pôrod aj tak, že tvorí väčšie množstvo krvi (až 3/4 litra naviac), ktoré potom pri pôrode stráca. Toto množstvo sa musí niekde v tele uložiť. Najčastejšie sú to miesta tváre, rúk a nôh, ktoré sú od centra tela najvzdialenejšie a cirkulácia krvi je najmenšia.
Riešenie:
Cvičenie nôh
Pokrčíme a vystrieme prsty na nohách čo najviac ako sa nám dá. Opakujeme 10 krát. Niekoľko sekúnd oddýchneme a opakujeme znova. Cvičenie by malo trvať aspoň 10 minút.
Cvičenie rúk a tváre
Pokrčíme a vystrieme prsty na rukách čo najviac ako sa nám dá, pričom sa snažíme podobne čo najviac vyplaziť jazyk. Opakujeme 10 krát. Niekoľko sekúnd oddýchneme a opakujeme znova. Cvičenie by malo trvať aspoň 10 minút.
Cvičenia prevádzame ráno prípadne počas dňa pri pocite opuchnutia.
Podobne pomáhajú krátke prechádzky, vyložené nohy dohora a jemné masírovanie.

Bolesti chrbta

Zväčšujúcim a bruškom sa posúva aj ťažisko matkinho tela. Niektoré svaly sa sťahujú pod iným uhlom, iné sú viac zaťažované, čo môže spôsobovať bolestivosť chrbta alebo krížovej oblasti. Týmto bolestiam predchádzame preventívne cvičením počas celej doby tehotnosti (gravid jóga).
Riešenie už pri bolestiach:
Primerané uvoľňovanie svalov môže napomôcť k úľave od bolesti. Poloha v predklone s opretými lakťami o podložku uľaví všetkým svalom trupu a môže byť tiež dobrou prípravou pre polohovanie a úľave od pôrodných bolestí v prvej pôrodnej dobe.