Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.
Novinky
V novinkách nájdete články a diskusie, ktoré pribudli za posledných 7 dní.

Voľba škôlky

Voľba škôlky je jednou z ďalších volieb, ktoré rodičov čaká najčastejšie po druhých narodeninách dieťatka.
V živote človeka rozoznávame tri základné separačné zmeny. Odstavenie od dojčenia, samostatné fungovanie v kolektíve a odchod z domu. Samostatné fungovanie v kolektíve začína v škôlke, kde sa dieťa prvý krát dostáva bez prítomnosti rodičov do nových situácií sociálnych a iných kontaktov života.
Dostatočná pozornosť rodičov tomuto obdobiu je predpokladom správneho psychického vývinu dieťatka.

Výber škôlky


Umiestenenie

Je treba si uvedomiť, že nosenie dieťaťa do škôlky bude každodenná činnosť po dobu niekoľkých rokov. Čím bližšie umiestenie škôlky k miestu bydliska alebo k miestu zamestnania rodiča, ktorý bude chodiť najčastejšie s dieťaťom, môže byť jeden z faktorov výberu. Povieme si ale o ďalších, ktoré môžu výber tiež výrazne ovplyvniť.

Kto chodí s dieťaťom do škôlky a kto chodí pre dieťa do škôlky

Najväčšou istotou pre dieťa v separačných obdobiach sú rodičia. Rodič je prirodzeným článkom očisty separačných problémov. Prenášanie tejto zodpovednosti na iné osoby nie je tým najlepším vzorcom správania pre dieťa prežívajúce separačné obdobie. Rozhodnutie zveriť odnášanie a vyberanie dieťaťa do a zo škôlky inej osobe by malo byť dostatočné zvážené so všetkými dôsledkami pre budúcnosť, ktoré sa prejavia v ďalších separačných obdobiach.

Zmiešané alebo jednotné triedy

V škôlke sa môžu nachádzať triedy, kde sú deti približne rovnakého veku alebo aj triedy zmiešané z detí s rôznym vekom. Pre deti živé, hyperaktívne viac extrovertné by mohli vyhovovať viac triedy zmiešané a pre deti viac uzavreté by mohli vyhovovať triedy jednotné.
Každý typ triedy vyžaduje iný prístup vychovávateľov aj rodičov. V zmiešaných tirdach sa dieťa môže viac naučiť, ale na druhej strane môže byť „zavalené“ podnetmi, s ktorými sa bude ťažšie vyrovnávať. U jednotných tried samozrejme zase naopak.

Otváracia doba – príchod, odchod

Príchod a odchod do škôlky je pre dieťa veľmi dôležitý. Pri príchode sa nalaďuje na škôlkársky deň a pri odchode znova na domov.
Dieťa by malo mať dostatočný priestor na prípravu na príchod do škôlky. Uponáhľaná mama alebo otec, ktorý by už mal byť niekde inde, nie je tou správnou prípravou a nastavením dieťaťa na škôlkársky deň. Podobne aj neskoršie príchody po čase, ktorá má škôlka zadaný ako čas príchodu tiež nie sú pre dieťa tým správnym nastavení hneď na začiatku.

Strava

Strava a prístup k nej z pohľadu výroby jedla a z pohľadu podávania jedla je ďalším dôležitým faktorom, ktorý vplýva na prirodzený vývoj dieťaťa v škôlke.
Každé dieťa je individualitou. Má svoje stravovacie návyky z domova. V škôlke sa budú návyky určite aspoň v niečom meniť. Niektoré dieťa je na zmenu citlivejšie iné menej. Hlavne v prvých týždňoch môže táto zmena vplývať aj na prejavy dieťaťa.
Vyberáme škôlku aj podľa toho či sa je schopný personál prispôsobiť niektorým potrebám dieťaťa.

Jedlo
Existujú škôlky so zameraním na zdravú stravu, kde je jedálniček prispôsobovaný najnovším trendom zdravého životného štýlu. Je dobré sa dopredu informovať na jedálniček a čo bude obsahovať, aby sme sa vyhli prípadným neskorším problémom či už na úrovni trávenia alebo psychiky.
Ďalšie otázky, ktoré s tým súvisia:
Ako vyzerá skladba týždenného jedálneho lístka?
Ako často sú sacharidové, bielkovinové a tukové jedlá?
Ako často je mlieko?
Ako často a v akej forme sa podáva zelenina a ovocie?
Podávajú sa sladené nápoje?

Spôsob stravovania
Spôsob stravovania záleží na vychovávateľke. Sú škôlky, kde sa zásady správneho spoločenského stravovania „vštepujú“ rýchlejšie a sú také, kde to ide pozvoľna. Niektoré deti sú veľmi citlivé na zviazanie kolektívnym správaním a potrebujú citlivejší prístup.
Ďalšie otázky, ktoré s tým súvisia:
Aký dôraz sa dáva na podávanie jedla a ako jedlo na tanieri vyzerá?
Je dieťa nejakým spôsobom nútené do jedla?
Je dieťa nejakým spôsobom nútené do určitého spôsobu stravovania?
Akú má dieťa možnosť pohybu pri jedení?
Majú deti svoje stále miesto pre stravovanie?
Ako je dodržiavaný pitný režim?

Trieda

Ak sa v škôlkárskej triede cíti dobre rodič, bude sa tam s najväčšou pravdepodobnosťou cítiť dobre aj dieťa a naopak. V triede by malo byť primerané množstvo podnetov pre dieťa, ktoré ho zabavia ale zároveň nezaťažia.
Jedným s ďalších faktorov je aj spánok, ktorý je v niektorých škôlkách realizovaný v tej istej triede, ktorá slúži aj na hranie. Pre deti ktoré už poznajú z domu rozostavenie obývačka, spálňa a kuchyňa to nie je najlepšie riešenie.
Ďalšie otázky, ktoré s tým súvisia:
Má trieda dostatočnú veľkosť?
Ako je rozdelená na hru, spánok a jedáleň?
Aký má dieťa prístup k WC a ako vyzerá?
Je trieda bezpečná (rohy, výčnelky, zákutia)? Koľko svetla vchádza cez deň do triedy a ako je z hľadiska svetla trieda situovaná (za častými chorobami u dieťaťa môže byť nedostatok slnečného svetla)?
Má trieda dostatočné svetlo hlavne pre zimné obdobia (súvislosť so zrakom)?
Je možnosť v triede dostatočné vetranie bez prievanu?

Okolie škôlky

Možnosti priestorového vyžitia dieťaťa v okolí škôlky má svoje miesto vo výbere škôlky pre poskytnutie zázemia slobody a voľnosti, ktoré dieťa tak bytostne potrebuje hlavne v tejto stále sa zrýchľujúcej sa dobe a dobe zmenšovania plochy na život.
Ďalšie otázky, ktoré s tým súvisia:
Čo dieťaťu okolie poskytuje?
Môže sa zoznamovať so všetkými živlami (stromy a preliezky – vzduch, piesok a vŕtanie v zemi – zem, nejaká fontánka – voda, dostatok voľného priestranstva pre slnečné lúče – oheň)?
Je okolie škôlky dostatočne ohradené a zabezpečené?

Vychovávateľky

Z pravidla sa striedajú vždy dve vychovávateľky minimálne v jednom škôlkárskom roku. Tieto budú s dieťaťom väčšinu zo dňa a preto výberu by mal byť dávaný náležitý priestor. Ideálne je sa s vychovávateľkou osobne porozprávať a dať jej otázky, ktoré priblížia jej postoj k výchove dieťaťa. Toto môže byť potom vodítkom pre rodiča, či dieťa budú dostávať podobnú výchovu a podnety, ktoré súhlasia s výchovou a podnetmi rodičov. Istá odlišnosť výchovy môže byť ku prospechu, ale prílišné odklonenie sa obidvoch výchovných smerov môže znamenať pre dieťa stres, ktorý bude mať tendenciu riešiť.
Možné otázky pre vychovávateľku:
Prečo robíte toto povolanie? Ako sa správate, ak dieťa veľmi hnevá?
Ako sa správate, ak niečo dieťa odmieta? Ako riešite spory medzi deťmi?
Aký máte postoj na nutnosť spánku poobede?
Akým spôsobom motivujete dieťa?
Aké máte najčastejšie výchovné prostriedky?
Akým spôsobom podporujete individualitu dieťaťa?

Záujmová činnosť a výuka

Ideálny ukazovateľ záujmovej činnosti a výuky v škôlke sú vystúpenia škôlkárov, na ktoré sa je možné ísť pozrieť ešte predtým ako dieťa vstúpi prvýkrát do škôlky. Tam je najviac vidno náplň a hlavne výsledky činnosti výchovy v škôlke. Málo pestré a nápadité vystúpenia môžu ukazovať na dávanie slabej pozornosti týmto smerom.
Ďalšie otázky, ktoré s týmto súvisia:
Aké je náplň výuky?
Kedy začína cez deň výuka?
Chodia deti vonku za každého počasia?
Aký majú priestor na samostatnú hru?
Aký majú deti priestor na spoločenské alebo spoločné hry?
Stretávajú sa deti počas roka s nejakými autoritami (policajti, hasiči...)?
Aká je mimoškôlkárska činnosť v lete a v zime?
Robí škôlka nejaké špeciálne pobyty?
Má škôlka nejakú špeciálnu výuku?

Financie

Jedným z nezanedbateľných faktorov výberu škôlky je aj cena. Skladá sa z dvoch zložiek. Cena za stravu a školné. Každý poskytovateľ škôlkárskej starostlivosti si cenu upravuje podľa seba, takže je dobré sa o cene presne informovať.

Ostatní personál škôlky

Dieťa je citlivé na každý emocionálny aj iný výkyv vo svojom okolí. Niektoré viac, iné menej. Ak rodič vie, že jeho dieťa je citlivejšie, je dobré sa uistiť, že v škôlke nepracuje upratovačka, hospodárka alebo niekto iný, ktorý takéto výkyvy do škôlky nosí a prináša. Potom je lepšie výber tomuto prispôsobiť.