Vycvik

Rod


Potreby

Jedna škola nesie slogan - "Výchova je len láska a príklad".
Deti sa potrebujú hrať a učiť, nič viac. Pritom môžu kľudne mať aj povinnosti, ale bez vyžadovania vrámci toho učenia a hrania.
Aby rodič mohol aplikovať výchovu na základe učenia, hrania a príkladu, potrebuje na to dostatok energie, trpezlivosti a dôvery. Značnú časť energie potrebuje dostať od svojich rodičov v detstve, trpezlivosť rozvíjať a naberať počas detstva, dospievania a dospelosti a dôveru cítiť vo svojom srdci.

Energia

V ideálnom prípade ak má rodič 100% rodičovskej pozornosti (žiadnu neodovzdal v detstve svojim rodičom pozri : Tok pozornosti v rode), tak nepocíti vo výchove detí žiadnu únavu ani slabosť. Po minulé generácie môžeme pozorovať, ako nie je pre deti ľahké zabojovať za pozornosť, ktorú následne mali mať pre svoje deti. V poslednej dobe toto pomaly prestáva platiť a u dnešných detí vidíme istý posun.
V súčasnosti si deti tú svoju energiu jednoducho zobrať nenechajú. Stretávame sa s vetami – “toto robiť nebudem”, “budem si robiť, čo chcem”. Keď ich vyslovujú, tak môžeme tušiť, že ako rodičia sme mali tendenciu im brať niečo, čo majú "odložené" pre svoje deti.

Trpezlivosť

Deti skúšajú trpezlivosť svojich rodičov, aby naplnili svoj pohár trpezlivosti. Čo trpezlivosť znamená, poznávajú najčastejšie odozeraním. Až je tento pohár naplnený až po okraj, deti už nemusia toto poznávať a prestávajú rodičov „trápiť“ s týmto modelom. Odchádza „večné prečo“, „hádzanie sa o zem v najnevhodnejších chvíľach“, „ústa plné hliny“, „neskoré príchody“, „policajti za dverami“ atď. Neskôr dieťa zušľachťuje toto naplnenie počas dospievania a dospelosti v poznávaní spojenia žiak - učiteľ, priateľ – priateľ, partner – partner. Nakoniec nazbierané skúsenosti s trpezlivosťou môže odovzdať v pravý čas svojím deťom v nie ľahkom spojení rodič - dieťa.

Dôvera

Dôvera sa nachádza v srdci človeka od začiatku a je skúšaná celý život. Keď ju rodičia voči deťom prejavujú, akoby ju zobúdzali a upevňovali. Naopak to môže znamenať vytváranie hradby, ktorá ju v srdci uväzní.