Zaregistrujte sa ešte dnes a využívajte výhody registrovaného užívateľa. Niečo o výhodách tu...

Kluby na stránke dávajú možnosť zdieľať informácie s rôznymi skupinami užívateľov. Do klubov sa presuniete kliknutím tu...

Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.

Martinské rodinné centrum

Autor: jucka

Učme sa od detí. Deti sú múdrejšie ako my, zastavme sa a pozorne počúvajme, čo nám hovoria.


Čo je Martinské rodinné centrum?

Martinské rodinné centrum (MRC) vzniklo v máji 2003 z iniciatívy skupiny žien na materskej dovolenke. V začiatkoch našej činnosti sme sa zamerali najmä na vytvorenie a vedenie podpornej skupiny dojčenia, neskôr sa nám podarilo vybudovať rodinné centrum, ktoré je zariadením sociálnej prevencie pre rodiny s malými deťmi. Pomáhame matkám na materskej dovolenke, ktoré sa často cítia izolované či spoločensky nedocenené, nadviazať kontakt s inými matkami, nájsť priestor pre vlastnú realizáciu a zároveň aj pre realizáciu svojho dieťaťa.


Súčasnosť

Máme k dispozícii pavilón v MŠ Družstevná (2 miestnosti- herňu a mamičkáreň, WC, šatňa) a máme otvorené denne od 10.00 do 18.00, v piatok do 13.00 hod. Navštevujú nás nielen mamy na materskej dovolenke, ale aj celé rodiny so staršími deťmi.
Vlastníme PC s pripojením na internet a multifunkčné zariadenie, TV s video a DVD prehrávačom, pomôcky na cvičenie, viacúčelové hračky pre deti. Založili sme odbornú knižnicu a videotéku.
V spolupráci s UPSVaR sme vytvorili pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie – aktivačná činnosť a absolventky – absolventská prax a praxujú u nás aj študentky sociálnej práce z Katolíckej Univerzity, Ružomberok.
Zapojili sme sa do celoslovenských a medzinárodných projektov a kampaní (Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom, Equal – rovnosť šancí na trhu práce, Ako chceme vychovávať svoje deti).
V priestoroch MRC pravidelne organizujeme tvorivé dielne pre deti, prípravu na pôrod a cvičenie pre tehotné, poradenstvo v dojčení a výžive detí, cvičenie s prvkami orientálneho tanca, diskusie a neformálne stretnutia s odborníkmi z oblasti starostlivosti o rodinu, konverzácie v anglickom jazyku, cvičenie s deťmi na fitloptách.
V súčasnosti prebieha v MRC projekt s názvom "Svet je jéééj". Je to 17 dobrodružných ciest (stretnutí) pre Vás rodičov a Vaše najmenšie deti, na ktorých prežijete veľa nevšedného, spoznáte veľa nepoznaného, ale hlavne budete cestovať spolu. Témy sme vyberali podľa toho, aby zaujali našich najmenších cestovateľov, ktorí nemusia výborne vidieť, ani počuť, ani robiť to, čo ich kamaráti v ich veku. Dôležité je že budú cestovať radi a budú si to užívať.
V spolupráci s kanceláriou Zdravé mesto Martin a Turčianskou knižnicou poriadame 2x ročne (jar, jeseň) burzu detských potrieb.
Bezplatne školíme používanie internetu, ponúkame možnosť využívať internet na vyhľadávanie pracovných príležitostí. Ponúkame poradenstvo pri hľadaní zamestnania, prípravy žiadosti o zamestnanie a prípravy životopisu .
Pravidelne spolupracujeme s reštauráciou FRITO –zariadením priateľským deťom a rodinám (projekt TVORME SPOLU), mesačne pripravujeme tvorivé dielne a pripravili sme výstavy amatérskych fotografií ku Dňu otcov a Mesiacu úcty k starším.
Organizujeme tradičný Valentínsky rodinný karneval.
Nepravidelne u nás funguje Klub moslimských rodín, Babyclub – stretnutia mamičiek z diskusného internetového fóra.
Spolupracujeme s inými organizáciami, ponúkame priestor na stretávanie aj rodinám z iných MVO (napr. kancelária Zdravé mesto, PK Martin).

Martinské rodinné centrum má vlastnú www stránku, kde nájdete aktuálne informácie o dianí v MRC: www.mrc.sk