Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.
Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Faktory ovplyvňujúce hyperaktivitu dieťaťa

Prenatálne obdobie

Nechcené a odmietané dieťa
Nechcené a odmietané dieťa – mama alebo otec to „držia“ v sebe – bez otvoreného priznania sami pred sebou
Mama si nenájde dostatok času na komunikáciu s dieťaťom v brušku
Mama si nenájde čas na seba
Mama utajuje svoje psychické rozpoloženie pred otcom a rodinou
Otec niečo utajuje pred mamou
Všeobecné utajovanie v rodine

Pôrod

Neprirodzené urýchľovanie pôrodu
Nezvládnutá komunikácia medzi mamou, otcom a pôrodným personálom
Nezvládnuté nadviazanie materských a rodičovských väzieb po cisárskom reze hlavne pri plnej anestézii
Nezvládnuté nadviazanie materských a rodičovských väzieb pri predčasnom pôrode

Popôrodné obdobie

Pocity viny mamy alebo otca z nepripravenosti na materstvo, rodičovstvo
Problémy pri dojčení
Prepodnetované dieťa v rannom detstve
Podpodnetované dieťa v rannom detstve

Zdroj – prax regresnej psychoterapie

Pre viac informácií kontaktuje svojho psychoterapeuta