Novinky
V novinkách nájdete články a diskusie, ktoré pribudli za posledných 7 dní.

Klub otcov
Diskusia klubu
Klub ocinov

"Deti potrebujú skôr vzory ako kritiku."
Joseph Joubert

"Najlepšie vychované deti sú také, ktoré mali možnosť spoznať, akí sú ich rodičia. Prvou povinnosťou rodičov nie je v žiadnom prípade pokrytectvo."
George Bernard Shaw

"S deťmi, s ktorými si rodičia nerobia starosti, často mávajú starosti dejiny."
Wieslaw Leon Brudziňski

"Darovanie rodičom: Ak budete biť svoje deti, budú oni biť vašich vnukov."
Dušan Radovič

"Nemôžeme deti tvoriť podľa svojej vôle. Musíme ich mať a milovať a vychovávať čo najlepšie a inak ich nechať na pokoji."
Johann Wolfgang Goethe


Túto časť pre vás pripravujeme. Zatiaľ vás pozývame hľadať odpovede na vaše otázky a polemizovať v diskusii klubu.