V časti Zaujímavé odkazy nájdete stránky, ktoré sme pre vás našli na internete.

Klub výchovy dieťaťa
Diskusia klubu
Klub výchovy dieťaťa

Tento klub má slúžiť rodičom na zdieľanie a výmenu informácií o výchove a prístupe k dieťaťu.

Každý rodič dostal do vienka prístup a postoje od svojich rodičov, ktoré ho ovplyvnili. Sú to prvé dary, ktoré nám pomáhajú prežiť v tomto svete a prvé ktorých sa pri dospievaní budeme snažiť zbaviť, pochopiť a postupne si začať uvedomovať samých seba. Kým to ale nastane prejdeme kus cesty, často už vychovávajúc naše vlastné deti.

Každé dieťa je jedinečné. Každý vzťah rodič - dieťa je jedinečný. Žiadny univerzálny vzorec na výchovu a prístup k dieťaťu neexistuje. Môžeme sa len snažiť hľadať tú optimálnu cestu k nášmu dieťaťu a tým k nám samým.